Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> надайте будь ласка методики, опитувальники, анкети за темою "агресивна поведінка у молодших школярів"
1.
Агресивність. Комплекс занять для дітей 6-7 років [Текст] // Психолог. – 2011. – №2. – С. 8-12.

2.
Програма корекції агресивності [Текст] // Психолог. – 2011. – №37. – С. 3-15.

3. 378
Т38 Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім`ї [Текст] : метод. рек. – К. : Принт-Хауз, 2011. – 184с.

4.
Бережна, Н. Зниження рівня агресії творчостю [Текст] / Н. Бережна // Психолог. – 2012. – №13-14. – С. 53-63.

5. 61
Б48 Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и конроль [Текст] = Agrgression / Л. Берковиц. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 512с.

6.
Бреусенко-Кузнєцов, О. Про роботу з дитячою агресією за допомогою казки [Текст] / О. Бреусенко-Кузнєцов // Психолог. – 2005. – №39. – С.21-22.

7.
Гончаренко, Т. Агресивна дитина [Текст] / Т. Гончаренко // Психолог. – 2004. – №5. – С.26-28. – [Дитяча психологія. Психологія молодшого шкільного віку.].

8.
Гулевич, Т. Знущання та агресія у шкільному середовищі [Текст] / Т. Гулевич // Психолог. – 2010. – №40. – С. 8-10.

9.
Деркач, О. Дитяча агресія: шляхи корекції та профілактики [Текст] / О. Деркач // Соціальний педагог. – 2011. – №10. – С. 14-17.

10.
Дідківська, Н.Г. Сприяння своєму зростанню (Матеріали для занять з корекції агресивних тенденцій та негативних емоційних станів) [Текст] / Н. Г. Дідківська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №9. – С. 48-53.

11.
Зимина, И.С. Детская агрессивность как предмет педагогического исследования [Текст] / И. С. Зимина // Педагогика. – 2003. – №5. – С. 14-18.

12.
Ілляшенко, Т. Дитяча агресія - що це? [Текст] / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2006. – №1. – С. 9-11.

13. 159.9
К15 Кайл, Р. Детская психология: Тайны психики ребёнка [Текст] / Р. Кайл. – 3-е междунар. изд. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416с. – (Психологическая энциклопедия).

14.
Колосова, С.Л. Особенности дезадаптации 6-7-летних детей с агрессивным поведением [Текст] / С. Л. Колосова // Вопросы психологии. – 2006. – №2. – С. 50-58.

15.
Колосова, С.Л. Особенности дезадаптивных проявлений у детей с агрессивным поведением при переходе от дошкольного возраста к младшему школьному [Текст] / С. Л. Колосова // Вопросы психологии. – 2006. – №6. – С. 24-30.

16.
Конарєва, І. Індивідуально-психологічні детермінанти структури агресивності особистості [Текст] / І. Конарєва // Соціальна психологія. – 2010. – №3(41). – С. 124-137.

17.
Котова, Ю. Методи профілактики та корекції агресивної поведінки учнів [Текст] / Ю. Котова // Соціальний педагог. – 2010. – №3. – С. 6-12.

18.
Мись, В. Агресія: причина та особливості роботи соціального педагога [Текст] / В. Мись // Соціальний педагог. – 2012. – №4. – С. 21-24.

19.
Осадько, О. Пам`ятки щодо подолання дитячих проблем [Текст] / О. Осадько, С. Смольнікова // Психолог. – 2004. – №35. – С.25-28. – [Психологічна допомога.].

20.
Попіль, О. Агресія у школі:чи можна їй запобігти? Блок занять з елементами тренінгу [Текст] / О. Попіль // Соціальний педагог. – 2012. – №12. – С. 27-38.

21.
Смирнова, Е.О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности [Текст] / Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева // Вопросы психологии. – 2002. – №1. – С.17-26. – [Привдятся данные эксперементального исследования, посвященные проблеме детской агрессивности.].

22.
Теслюк, П. Насильство та жорстокість Корекційно-розвивальне заняття для підлітків [Текст] / П. Теслюк // Психолог. – 2011. – №44. – С. 3-5.

23.
Токарь, И.Е. Детская агрессия как педагогическая проблема [Текст] / И. Е. Токарь // Социальная педагогика. – 2012. – №2. – С. 97-103. – [Агрессивное поведение как проявление адаптационных нарушений у детей и подростков. Ситуации педагогического риска. Роль педагогических условий в возникновении и закреплении агрессивного поведения.].

24.
Федорченко, Т. Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками [Текст] / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – №2. – С. 12-15.

25.
Хомік, В.С. Агресія у різних юнацьких і дитячих когортах: дослідження в українській психології [Текст] / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №8. – С. 4-13.

26.
Шинкарук, -.К.Л. (Шинкарук, - Корзун Л.) Чинники агресивності дітей [Текст] / -. К. Шинкарук // Психолог. – 2009. – №41. – С. 6-9.

27. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/agressivnost-v-mladshem-shkolnom-vozrasteАгрессивность в младшем школьном возрасте

28. http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00322.htmМетодика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев)

29. http://disser.com.ua/contents/7167.htmlДіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку 2002 года.
30. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Агресія.”