Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Огляд нормативних документів, методичної літератури, фахової преси щодо організації сучасного уроку з української мови у школі
1.


Захарова, О. Мовна культура як мета уроків мови [Текст] / О. Захарова // Українська мова та література. – 2007. – №18. – С. 13-15.

2.


Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 75-77.

3.


Токмань, Г. Етапи літературного розвитку [Текст] / Г. Токмань // Урок української. – 2007. – №9-10. – С. 38-40.

4.


На допомогу вчителеві української мови [Текст] // Все для вчителя. – 2008. – №1. – С. 45-53.

5.


Глазова, О. Як аналізують урок [Текст] / О. Глазова // Українська мова та література. – 2008. – №25-28. – С. 86-88.

6.


Дороз, В. Діалог культур на уроці української мови [Текст] / В. Дороз // Українська мова та література. – 2008. – №22-24. – С. 15-21.

7.


Пентилюк, М. Особливості змісту уроку мови [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова та література. – 2008. – №35-36. – С. 12-16.

8.


Семко, Г. Колективно-групові форми роботи на уроках [Текст] / Г. Семко // Українська мова та література. – 2009. – №11. – С. 14-16.

9.


Творчі доробки вчителів української мови [Текст] // Все для вчителя. – 2009. – №21-22. – С. 82-180.

10.


Мартиник, Т.О. Виявлення і розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури як складова сучасної методикивикладання [Текст] / Т. О. Мартиник // Обдарована дитина. – 2010. – №2. – С. 26-28.

11.


Кащенко, І.В. Розвиток креативності учнів на уроках української мови [Текст] / І. В. Кащенко // Обдарована дитина. – 2010. – №3. – С. 9-14.

12.


Лавренова, М. Психологічні засади формування українського літературного мовлення молодших шко­лярів в умовах діалектного середовища Закарпаття [Текст] / М. Лавренова // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С.119-129.

13.


Фролова, K.I. Розвиток фонематичних процесів на уроках української мови і читання [Текст] / K. I. Фролова // Обдарована дитина. – 2010. – №5. – С. 25-30.

14.


Коваленко, Л. Емоційне налаштування на урок - запорука успішної діяльності учнів [Текст] / Л. Коваленко // Українська мова та література. – 2010. – №26-28. – С. 9-18.

15.


Коваленко, Л. Розвиток навичок критичного мислення на уроках мови [Текст] / Л. Коваленко // Українська мова та література. – 2010. – №26-28. – С. 19-26.

16.


Паскал, Н.В. Робота вчителя з обдарованими дітьми початкової школи на уроках української мови [Текст] / Н. В. Паскал // Обдарована дитина. – 2011. – №3. – С.46-51.

17.


Кононенко, В.Н. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі [Текст] / В. Н. Кононенко // Шлях освіти. – 2011. – №2. – С. 2-5.

18.


Алексашина, Н. Клоуз-тести [Текст] / Н. Алексашина // Завуч. – 2011. – №28. – С. 7-9. – [Урок української мови].

19.


Біт-Давід, М. Інтегративний підхід до формування українознавчого світогляду на уроках рідної мови у 5 класі [Текст] / М. Біт-Давід, В. Шляхова // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 134-144.

20.


Алексєєва, В. Реалізація соціокультурної змістової лінії шкільного курсу мови у 6-8 класах(на матеріалі сфери відношень «я і українська мова») [Текст] / В. Алексєєва // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 149-153.

21.


На трибуну вчителя запрошуються вчителі української та російських мов [Текст] // Все для вчителя. – 2011. – №31-33. – С. 28-119.

22.


Широка, Н. Нетрадиційне проведення уроків зв`язного мовлення [Текст] / Н. Широка // Українська мова та література. – 2012. – №6. – С. 19-20.

23.


Трибуна вчителя української та російських мов [Текст] // Все для вчителя. – 2012. – №15-16. – С. 2-157.

24.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/6246/Особливості технології уроків української мови та літератури | Освіта.UA

25.

http://www.twirpx.com/file/152123/Дороз В.Ф., Ларіна Т.Е. Сучасний урок (українська мова та література): Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Урок української мови....”