Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання реферату на тему: "Засоби і прийоми ефективного рекламування персональних продажів".Дякую
1.
659
П86
Психология и психоанализ рекламы: Личностно-ориентированный подход [Текст] : учеб. пособие /  ред.-сос. Д.Я. Райгородский. – Самара : Издательский дом БАХРАХ-М, 2001. – 752с.

2.
339.3
К63
Комерційна діяльність [Текст] : підручник /  за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

3.
338(477)
П78
Везденецька, О. Інтернет-реклама та її перспективи в Україні [Текст] / О. Везденецька, С. Ковальчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 60-61.

4.
339.138
Г20
Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : пiдручник / С. С. Гаркавенко. – 5-те вид., доповн. – К. : Лiбра, 2007. – 720с. – [Рекомендовано МОН України].

5.


Головкіна, Н. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу: аналіз, практика, управління [Текст] / Н. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2008. – №1. – С. 9-15. – [Маркетингові комунікації].

6.


Джонстон, Г. Субподрядчик связи [Текст] / Г. Джонстон // Компаньон.Стратегии. – 2010. – №1-2. – С. 51-54. – [Персонализированный подход к клиенту с помощью средств связи].

7.


Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 68-73.

8.


Кутепова, Э. Продажа через улыбку [Текст] / Э. Кутепова // Компаньон. – 2010. – №38. – С. 23-26. – [Наилучшие решения торговли в гонке за покупателем].

9.


Манн, И. Продает каждый [Текст] : [участие всех сотрудников компании в продажах] / И. Манн // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №5. – С. 18-25.

10.


Новаківський, І. Мобільна реклама та перспективи її розвитку [Текст] / І. Новаківський, О. Дума // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №9(669). – С. 212-217.

11.


Підлісна, О.В. Аналіз та перспективи розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг [Текст] / О. В. Підлісна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 56-58.

12.
005
Р31
Ребрик, С. Тренинг профессиональных продаж [Електронний ресурс] / С. Ребрик. – М. : Изд-во "ЭКСМО". – 112с.

13.


Ромат, Е. Личностная реклама в системе персонального маркетинга [Текст] / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2010. – №2. – С. 30-35.

14.


Ромат, Е. Личностная реклама в системе маркетинга личности [Текст] / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2012. – №10. – С. 32-41.

15.


Саля, П. Как создавать эффективные e-mail-маркетинговые кампании, используя персонализацию и динамичный контент (case study: tui - реклама летнего предложения) [Текст] / П. Саля, А. Гура // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 77-79.

16.
658.8
Т31
Тєлєтов, О.С. Маркетинг у промисловості [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 248с.

17.


Хунджра, А.І. Рекламна доброчинність та її вплив на продажі, лояльність до бренду та намір купівлі [Текст] / А. І. Хунджра, Рауф-і-Азам, А. А. Хумайюн // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 468-476.

18.


Швець, А.І. Проблеми та перспективи розвитку рекламної діяльності в Україні [Текст] / А. І. Швець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 190-194.

19.


Швець, О.В. Перспективи розвитку українського ринку Інтернет-реклами в період глобальної кризи [Текст] / О. В. Швець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.93. – С. 95-99.

20.


Шишкін, В.О. Організація прямих продажів промислової компанії [Текст] / В. О. Шишкін, В. Г. Дружина // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №9. – С. 39-40.

21.
339.1
Ш66
Шканова, О.М. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Персональний продаж товарів.....”

23.

http://buklib.net/books/28266/Управління персональним продажем

24.

http://www.info-library.com.ua/books-text-9604.htmlПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету