Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь-ласка з літературою для написання курсової роботи на тему: "Організація виробничого процесу на підприємстві"
> предмет: Організація виробництва
> Дякую


1. 658
Б30 Бахтінова, А.П. Організація виробництва [Текст] : практикум; навч. посіб. / А. П. Бахтінова, О. О. Гиль, Л. О. Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 216с.

2. 658
В19 Васильков, В.Г. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Васильков. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 524с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
Дубинська, О.С. Сутність і особливості поняття "криза" в організаційно-виробничій сфері підприємства [Текст] / О. С. Дубинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 102-108.

4. 658
Е45 Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття).

5. 658
Є31 Єгупов, Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. – К. : ЦНЛ, 2006. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Кузьмін, О.Є. Планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівному підприємстві [Текст] / О. Є. Кузьмін, С. І. Алексеева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 313-319.

7.
Литвиненко, Я.В. Інвестиції як чинник розвитку підприємства та удосконалення організації виробництва [Текст] / Я. В. Литвиненко, Т. В. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 152-155.

8.
Метеленко, Н.Г. Теоретичні аспекти організації виробництва в умовах розробки концепції проектування організаційної структури управління промисловим підприємством [Текст] / Н. Г. Метеленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №11. – С. 23-28.

9. 658
М80 Мороз, В.С. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 256с. – [Рекомендовано МОН України].

10.
Муртузалиев, Т.Ф. Новые аспекты организации производства с учетом цельности времени производства [Текст] / Т. Ф. Муртузалиев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 288-291.

11. 338(477)
З-69 Операційна діяльність та організаційна структура [Електронний ресурс] // Зміни зумовлені ринком. Українські підприємства: шлях до успіху [Електронний ресурс]. – 2000. – [На компакт-диску проаналізовано досвід успішної роботи українських підприємств у нових економічних умовах].

12. 658
О-64 Організація виробництва [Текст] : підручник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О., Гулевич. – К. : Каравела, 2010. – 536с. –

13.
Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 30-34.

14.
Придава, О. Організація нового виробництва: правові аспекти [Текст] / О. Придава // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 94-101.

15.
Припотень, В. Концепция синтеза эффективной организационной структуры предприятия [Текст] / В. Припотень // Економіст. – 2008. – №4. – С. 54-57.

16.
Сабадирьова, А.Л. Теоретичні основи організації виробничого потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 134-138.

17.
Сьоміна, С.С. Загальні засади та характерні особливості впровадження логістичних механізмів у виробничий процес машинобудівних підприємств [Текст] / С. С. Сьоміна // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 38-42.

18.
Ткаченко, Н. Використання процесного підходу стандартів ISO для забезпечення регулярного виробничого циклу промислового підприємства [Текст] / Н. Ткаченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №22(604). – С. 53-56.

19.
Устенко, С.В. Нові підходи до управління виробничими процесами на високотехнологічних підприємствах [Текст] / С. В. Устенко // Проблеми науки. – 2005. – №8. – С.42-46.

20.
Хринюк, О.С. Сучасні підходи до визначення сутності та змісту організації виробництва [Текст] / О. С. Хринюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 54-58.

21.
Яроцький, О.В. Можливості процесного підходу в управлінні ефективністю функціонування виробничого підприємства [Текст] / О. В. Яроцький, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 47-52.

22. http://posibnyky.vntu.edu.ua/ekonomika/101.htm
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “організація виробництва”