Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Вивчення англійської мови за допомогою засобів Інтернету.
1.


Скубашевська, О. Використання ресурсів усесвітньої мережі Інтернет на заняттях з розмовної практики англійської мови [Текст] / О. Скубашевська // Рідна школа. – 2004. – №7-8. – С.47-48.

2.


Пішванова, В. Використання навчальних комп`ютерних технологій у мовній підготовці спеціаліста [Текст] / В. Пішванова // Вісник книжкової палати. – 2007. – №11. – С.32-33. – [Використання сучасних комп`ютерних програмних технологій у вивченні іноземної мови].

3.


Калужина, Г. Викладання іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів [Текст] / Г. Калужина // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №2. – С. 23-29.

4.


Шеневич, Б. Використання веб-ресурсів при викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах України [Текст] / Б. Шеневич, Г. Калужина // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №3. – С. 60-69.

5.


Ваховська, О. Технологія самостійного вивчення іноземних мов з використанням комп`ютера [Текст] / О. Ваховська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №5. – С. 57-66.

6.


Чала, К. Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ [Текст] / К. Чала, О. Ченик // Вища школа. – 2009. – №7. – С. 47-52.

7.
004
П80
Пройдаков, Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування [Текст] / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицкий. – К. : Вид. дім" СофтПрес", 2005. – 552с. – Існує електронна копія[]. – [Перше видання англо-українського тлумачного словника з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування містить більше 11 700 термінів, абревіатур і акронімів, які використовують у сегментах комп`ютерної техніки, програмування, обчислювальних мереж, а також основних прикладних сферах. Видання призначене для спеціалістів у галузі обчислювальної техніки, а також для широкого кола читачів, яким цікаві сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
].

8.
327
І-74
Щепанівська, Н.В. Вплив інтернет-технологій на формування особистості студентів [Текст] / Н. В. Щепанівська // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах. – 2003. – Ч.1. – С.34-41.

9.
37
А43
Пєшкова, Т.В. Мультимедіа як знаряддя праці у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Т. В. Пєшкова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 50-52.

10.
37
А43
Грузевич, Л. Інтерактивні технології викладання іноземних мов [Текст] / Л. Грузевич, І. С. Федух // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2№Вип.4.-Вип.4. – С. 140-141.

11.
37
С69
Школяр, Н.В. Використання Інтернету при навчанні читанню іноземною мовою [Текст] / Н. В. Школяр // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2004. – С. 62-64.

12.
37
С69
Мазур, Т.С. Алгоритмізація та програмування у процесі вивчення V+ING форм граматики англійської мови [Текст] / Т. С. Мазур // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2005. – С. 70-72.

13.
37
С69
Дармороз, Г.А. Використання комп`ютера при навчанні комунікації [Текст] / Г. А. Дармороз // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2005. – С. 72-73.

14.
37
А43
Вербова, К. Навчання іноземній мові з використанням комп`ютерних технологій [Текст] / К. Вербова, Н. М. Бідюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3.№Т.2.-Т.2. – С. 32-34.

15.
37
А43
Голубчук, Т. Застосування комп`ютерних технологій у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Т. Голубчук, Н. М. Бідюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3.№Т.2.-Т.2. – С. 40-42.

16.
37
А43
Матросова, Ю. Особливості використання комп`ютера під час введення нового матеріалу у процесі інтенсивного навчання іноземним мовам [Текст] / Ю. Матросова, О. В. Орловська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3.№Т.2.-Т.2. – С. 104-106.

17.
80
А43
Костя, І.В. Інноваційні технології навчання іноземних мов: веб-проекти як засіб стимулювання дослідницької діяльності студентів [Текст] / І. В. Костя // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2006. – Вип.2. – С. 54-56.

18.
80
А43
Межуєва, І.Ю. Використання комп`ютерних технологій при самостійному навчанні англійської мови [Текст] / І. Ю. Межуєва, О. В. Кечеджі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2006. – Вип.2. – С. 77-80.

19.
80
А43
Поліщук, О.В. Використання Інтернету у викладанні іноземних мов студентам юридичних спеціальностей [Текст] / О. В. Поліщук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2005. – С. 285-286.

20.
81
С91
Семенчук, Ю.О. Інтерактивні технології навчання англійської економічної лексики [Текст] / Ю. О. Семенчук // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. – 2005. – С. 153-154.

21.
81
А43
Ломакіна, Л.В. Навчання іноземних мов з використанням сучасних інформаційних технологій [Текст] / Л. В. Ломакіна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3№Ч.2.-Ч.2. – С. 5-11.

22.
81
А43
Усенко, О.Б. Використання всесвітньої мережі Інтернет як засобу мотивації в процесі вивчення іноземної мови [Текст] / О. Б. Усенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3№Ч.2.-Ч.2. – С. 241-243.

23.

http://intkonf.org/pavlusenko-ov-vivchennya-angliyskoyi-movi-za-dopomogoyu-merezhi-internet/Павлусенко О.В. ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

24.

http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=654&xuser=&lanG=uk&slozka=674Інтернет-кафе інтенсивного вивчення іноземних мов

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Викладання англійської мови.....”