Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.
> Допоможіть мені знайти статистику (ВВП, рівень життя, частка народжуваності, смертності, промисловість)єврорегіонів: "Нижній Дунай", "Верхній Прут", "Карпати".
> Дякую.
1.


Макущенко, Л. Розвиток регіональної статистики в Україні [Текст] / Л. Макущенко // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 152-156.

2.


Усков, І.В. Проблеми формування доходів і здійснення витрат у системі міжбюджетних відносин у регіонах України [Текст] / І. В. Усков // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №20. – С. 44-48.

3.


Щурик, М.В. Парадигма показників оцінки відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2007. – №3. – С. 265-270.

4.


Ковальчук, С.Я. Регіон - економічні механізми регулювання розвитку [Текст] / С. Я. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 82-84. – [Розглядаються питання економічного принципу районування регіонів, сучасні економічні погляди на регіон, вдосконалення політики регіонального розвитку та завдання економічного розвитку регіону. Відзначені питання сприяння розвитку і поглиблення економічних реформ, формування в усіх регіонах багатоукладної
економіки.].

5.


Кифяк, В. Функціонування єврорегіону "Верхній прут" та його роль в інтеграційних процесах України [Текст] / В. Кифяк // Економіка України. – 2008. – №6. – С. 65-72.

6.


Щурик, М.В. Кадрове забезпечення інноваційної моделі відтворювального процесу Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №9. – С. 12-16.

7.


Щурик, М.В. Передумови та джерела інвестування земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №10. – С. 6-9.

8.


Гордієнко, Л. Регіональна специфіка доходів і витрат домогосподарства [Текст] / Л. Гордієнко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 349-354.

9.


Щурік, М. Інституційне забезпечення процесу виділення земель під забудову у сільських населених пунктах Карпатського макрорегіону [Текст] / М. Щурік // Статистика України. – 2008. – №3. – С. 98-102.

10.


Гаман, Н. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) [Текст] / Н. Гаман // Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 64-66.

11.


Гаман, П. Шляхи удосконалення механізмів державного регулюваннЯ інноваційного розвитку Карпатського регіону України [Текст] / П. Гаман // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 69-71.

12.


Рєпін, І. Карпатська Україна в контексті європейської політики. Плани Е.Бенеша та позиція Москви. 1939-червень 1941р. [Текст] / І. Рєпін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №19 (612). – С. 159-164.

13.


Щурик, М.В. Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону [Текст] / М. В. Щурик // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 107-114.

14.


Колеснік, В. Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління [Текст] / В. Колеснік // Статистика України. – 2008. – №4. – С. 69-73.

15.


Кривова, О. Регіональні особливості народжуваності в Україні та її детермінанти (досвід аналізу багатовимірними статистичними методами) [Текст] / О. Кривова, О. Коваленко, О. Курило // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 44-47.

16.


Щурик, М. Дрібна приватизація земель Карпатського макрорегіону: здобутки та проблеми [Текст] / М. Щурик // Статистика України. – 2009. – №3. – С. 107-113.

17.


Коцьо, О.Я. Емпіричний аналіз впливу асиметрії статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарств України на точність прогнозів [Текст] / О. Я. Коцьо // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 200-209.

18.


Щурик, М.В. Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку [Текст] / М. В. Щурик // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 47-53.

19.


Горбовий, В.І. Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат [Текст] / В. І. Горбовий // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 54-61.

20.


Галушка, З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства [Текст] / З. І. Галушка // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 145-151.

21.


Полозенко, Д.В. Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України [Текст] / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2010. – №2. – С. 65-69.

22.


Кулинич, О. Статистична функціональна теоретична модель регіонального розвитку [Текст] / О. Кулинич, Р. Кулинич // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 400-404.

23.


Мельник, М. Структурні трансформації в економіці карпатського регіону: інвестиційний аспект [Текст] / М. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №4. – С. 3-12.

24.


Гордієнко, Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах [Текст] / Л. Гордієнко // Україна: аспекти праці. – 2010. – №5. – С. 43-49.

25.


Комендар, В.І. Сучасні проблеми лісового комплексу Карпат [Текст] / В. І. Комендар // Екологічний вісник. – 2010. – №3. – С. 20-21.

26.


Скляр, А. Ціна питання перспективи функціонування українського ГСХ ``Дунай-Чорне море`` [Текст] / А. Скляр // Зовнішні справи. – 2010. – №2. – С. 40-43.

27.


Ячменьова, В.М. Темпові характеристики розвитку регіонів та показники їх привабливості [Текст] / В. М. Ячменьова, О. В. Сиволап // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 252-255.

28.


Скляр, А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ <<Дунай-Чорне море>> та його впливу на дельту Дунаю [Текст] / А. Скляр // Зовнішні справи. – 2010. – №7-8. – .С. 30-33.

29.


Бойко, Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону [Текст] / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст. – 2011. – №5. – С. 33-36.

30.


Щурик, М. Парадигма використання незадіяних земель АПК у Карпатському макрорепоні [Текст] / М. Щурик // Економіст. – 2011. – №7. – С. 29-31.

31.


Жук, М. Перспективи територіального розвитку Карпатського регіону [Текст] / М. Жук // Економіст. – 2002. – №5. – С. 56-59.

32.


Доманчук, Д. Формування доходів населення в південно-західних регіонах України [Текст] / Д. Доманчук, С. Лучик, А. Чикуркова // Україна: аспекти праці. – 2002. – №5. – С. 32-36.

33.


Самольотов, П. Стратегія сталого розвитку Українських Карпат: формування та механізми реалізації [Текст] / П. Самольотов // Регіональна економіка. – 2004. – №1. – С. 116-123.

34.


Доманчук, Д.П. Доходи сільського населення в південно-західних регіонах України [Текст] / Д. П. Доманчук, А. Д. Чикуркова, С. Д. Лучик // Агроінком. – 2003. – №11-12. – С. 59-63.

35.


Федорюк, М.Д. Природні ресурси як джерело збільшення доходів особистих господарств населення в гірській зоні Карпат [Текст] / М. Д. Федорюк, Л. В. Левандовська // Агроінком. – 2004. – №3-4. – С.86-88.

36.


Біттер, О. Соціально-економічний рівень життя сільського населення гірської зони Карпат [Текст] / О. Біттер // Економіка АПК. – 2005. – №5. – С. 112-117.

37.


Біляк, Н. Визначення інвестиційної привабливості галузей сільського господарства Карпатського регіону [Текст] / Н. Біляк // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С. 67-72.

38.


Біттер, О. Грошові та сукупні доходи сільських домогосподарств Карпатського регіону [Текст] / О. Біттер // Економіка України. – 2006. – №2. – С. 58-64.

39.


Щурик, М. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні [Текст] / М. Щурик // Статистика України. – 2006. – №1. – С. 58-62.

40.


Щурик, М. Екологічні аспекти підвищення ефективності використання земельних ресурсів Карпатського регіону [Текст] / М. Щурик // Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 212-217.

41.


Рижик, Е.М. Формування системи економічних показників для визначення депресивних районів області [Текст] / Е. М. Рижик // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 191-195. – [Удосконалена методика визначення депресивних районів області. Для характеристики депресивного стану території розроблено комплексний індикатор життєвості району.].

42.


Рутинський, М. Суспільно-економічні тенденції розвитку мережі закладів громадського харчування як підсистеми туристичного комплексу Карпатського регіону України [Текст] / М. Рутинський, О. Стецюк // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 149-158.

43.


Коржов, В.Л. "Карпатский еврорегион" - ближайшие перспективы развития [Текст] / В. Л. Коржов // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2011. – №1(133). – С. 74-75.

44.


Економічний розвиток [Текст] // Бюлетень Національного банку України. – 2011. – №12. – С. 5-12. – [Огляд світової економіки
Огляд економіки України].

45.


Соціально-економічне становище України за 2011 рік [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2012. – №19-. – С. 8, 17.

46.
330.322
С14
Саінчук, Н.В. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні (На прикладі соціальної сфери) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Н. В. Саінчук. – Ірпінь : Академія держ. податкової служби України, 2003. – 20с.

47.
331.5
К79
Кремень, О.І. Статистичне дослідження зайнятості населення. (Регіональний аспект) [Текст] : автореф. на здобуття наук. ступеня к.е.н. / О. І. Кремень. – К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2006. – 22с.

48.
332
С13
Савченко, В.Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339с. 


49.
332
С33
Сєрікова, Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях [Текст] : навч.-практ. посіб. / Т. М. Сєрікова, Н. К. Гіковата, Г. М. Шумська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 176с. 


50.
332
М23
Манів, З.О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 638с. – (Вища освіта в Україні). 


51.
37
А43
Сільчук, В. Золотоносність українських Карпат [Текст] / В. Сільчук, Г. А. Білецька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2006. – Т.1. – С. 152-154.

52.
911.3
П78
Продуктивні сили економічних районів України [Текст] / Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк, О. В. Горська, М. І. Фащевський під ред. Б.М. Данилишина. – К. : "НІЧЛАВА", 2000. – 520c.

53.

http://www.ukrstat.gov.ua/2 Державний комітет статистики України

54.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Регіональна економіка України.....”