Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Здраствуйте! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Фізична реабілітація при захворюванні Осгуд-Шляттера". Дякую)))
1.
36
Р31
Реабілітаційна робота [Електронний ресурс] : лекції /  розроб.: Л.М. Джигун.

2.
61
Я40
Язловецький, В.С. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2004. – 238с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
61
В61
Вовканич, А.С. Вступ у фізичну реабілітацію (матеріали лекційного курсу) [Текст] : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів : Українські технології, 2008. – 200с. 


4.
61
Ф48
Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата [Електронний ресурс] /  под ред. Н.А. Гросс. – М. : Советский спорт, 2000. – 224с. – ил.

5.
61
Ф49
Физическая реабилитация [Текст] : учебник /  под ред. С.Н. Попова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 608с. 


6.
61
М92
Мухін, В.М. Фізична реабілітація [Текст] : підручник для студ. вузів фізичного виховання і спорту / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472с. 


7.
61
С56
Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата [Текст] /  под общ. ред. Н.А. Гросс. – М. : Советский спорт, 2005. – 235с. 


8.

http://tvz.kiev.ua/


Болезнь Осгуда-Шлаттера Ортопедическая реабилитация


9.

http://infomed.by/zabolevania/sel/13800.htmlБолезнь Осгуд-Шляттера

10.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фізична реабілітація.....”
11.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фізична реабілітація ...”