Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Просування туристичного продукту на вітчизняний ринок.

1.


Шульгина, Л.М. Маркетингова теорія продажу туристичного продукту [Текст] / Л. М. Шульгина // Проблеми науки. – 2005. – №4. – С. 33-39.

2.


Швець, І. Модель якості туристських послуг [Текст] / І. Швець // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 277-280.

3.


Вельгош, Н. Туристичний та курортно-рекреаційний продукт: поняття та сутність [Текст] / Н. Вельгош // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 55-57.

4.


Гринькевич, О.С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону [Текст] / О. С. Гринькевич, М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 40-46.

5.


Скрипко, Т.О. Удосконалення управління якістю у галузі туризму [Текст] / Т. О. Скрипко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 203-205.

6.


Майорова, Н.І. Маркетингова компонента туристичної політики регіону [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 160-163.

7.


Басюк, Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам`янця-Подільського [Текст] / Д. Басюк // Економіст. – 2008. – №10. – С. 40-42.

8.


Головань, О.О. Механізм визначення конкурентоспроможності туристичного продукту [Текст] / О. О. Головань, Н. М. Куреда, С. В. Сербіненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 103-106. – [Систематизовано показники конкурентоспроможності туристичного продукту; застосовано методи оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту: метод побудови карти конкурентоспроможності, метод розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності. Приведено практичне застосування цих методів стосовно туристичного продукту та його складових частин, який пропонується туристичними комплексами в Єгипті.].

9.


Рєзнікова, В. Туристичний продукт: товар чи послуга? [Текст] / В. Рєзнікова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №10. – С. 64-69.

10.


Шамян, Л.С. Маркетингові особливості туристичного продукту [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 59-61.

11.


Барчуков, И.С. Анализ применяемых методов оценки качества турпродуктов [Текст] / И. С. Барчуков // Инновации в образовании. – 2012. – №2. – С. 31-37.

12.
338.48
М90
Мунін, Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук`янов, В. В. Гарагович під заг. ред. О.В. Лук`янова. – К. : Кондор, 2011. – 430с. –

13.
338.48
П68
Правик, Ю.М. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –

14.
338.48
М26
Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. – К. : Кондор, 2009. – 394с. –

15.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

16.
338.48
Д99
Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

17.
338.48
М50
Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко [та ін.] за ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2005. – 596с. –

18.
338.48
Д84
Дурович, А.П. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. Дурович. – Минск : Новое знание, 2001. – 400с.

19.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. –

20.

Абдулхаіров, А. Роль міністерства курортів і туризму АР Крим у рекламно-інформаційному просуванні кримського туристського продукту [Текст] / А. Абдулхаіров // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №4. – С. 7-9.

338.48
М26

21. Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. - К. : Кондор, 2009. - 394с. - ISBN 978-966-351-224-2.