Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Розвиток ринку автотранспортного страхування". Дякую.
1.


Роїна, О. Страхування КАСКО: що потрібно знати [Текст] / О. Роїна // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №103. – С. 33-35. – [Страхування транспортного засобу].

2.


Кірімов, О. Управління портфелем моторного та медичного страхування: питання формування попиту та фінансовоїї стійкості [Текст] / О. Кірімов, Д. Расшивалов // Страхова справа. – 2009. – №3. – С. 26-34.

3.


Гнатик, Я. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг [Текст] / Я. Гнатик // Статистика України. – 2009. – №4. – С. 63-67.

4.


Лесик, Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи [Текст] / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 214-219.

5.


Лібіх, К. Шляхи вдосконалення тарифної політики та андерайтингу у сфері обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [Текст] / К. Лібіх // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №3-4. – С. 67-74.

6.


Толстенко, О. Сучасне обгрунтування та визначення ризику в автотранспортному страхуванні [Текст] / О. Толстенко // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 198-202.

7.


Волк, Н. Страхове відшкодування та ПДФО [Текст] / Н. Волк // Баланс. – 2010. – №40. – С. 19-21.

8.


Гусев, Ю. Докатились, граждане. Автострахование [Текст] / Ю. Гусев // Бизнес. – 2010. – №21. – С. 32-33.

9.


Кірімов, О. Дослідження зміни цінової споживчої переваги у сегменті страхування КАСКО фізичних осіб [Текст] / О. Кірімов // Страхова справа. – 2010. – №1. – С. 16-20.

10.


Гусев, Ю. Пикник на обочине. Автострахование [Текст] / Ю. Гусев // Бизнес. – 2010. – №23. – С. 40-41.

11.


Лесик, Л.М. Досвід застосування в Україні обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [Текст] / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 231-234.

12.


Башинський, О. Автоцивілка: більші виплати- дорожчий поліс [Текст] / О. Башинський // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №83. – С. 18-20.

13.


Горко, В. Страхування тюнингу та аерографії як додаткового обладнання автомобіля [Текст] / В. Горко // Страхова справа. – 2010. – №2. – С. 38-40.

14.


Гусев, Ю. Проверка моторики. Автострахование [Текст] / Ю. Гусев // Бизнес. – 2010. – №39. – С. 36-38.

15.


Роїна, О. Підводні камені автострахування: як не сплатити зайвого [Текст] / О. Роїна // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №15. – С. 23-24.

16.


Кульчій, О.О. Правова кваліфікація догоіюру обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [Текст] / О. О. Кульчій // Університетські наукові записки. – 2010. – №3. – С. 88-84.

17.


Конюшко, Д. Характеристика Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ДТП та виплати страхового відшкодування" [Текст] / Д. Конюшко // Страхова справа. – 2011. – №1. – С. 54-56.

18.


Гусев, Ю. Затяжной пит-стоп [Текст] / Ю. Гусев // Бизнес. – 2011. – №38. – С. 30-32. – [Автострахование КАСКО].

19.


Сутність страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів [Текст] // Страхова справа. – 2011. – №4. – С. 34-39.

20.


Спрощена система врегулювання майнового збитку внаслідок ДТП [Текст] // Страхова справа. – 2011. – №4. – С. 47-54. – [Країни Європи].

21.


Коваленко-Кужольний, О. Говорити про істотні зміни в системі врегулювання ДТП після введення європротоколу ще зарано [Текст] / О. Коваленко-Кужольний // Страхова справа. – 2011. – №4. – С. 55-57.

22.
368/369
С89
Супрун, А.А. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 248с. – (Вища освіта України). 


23.
368/369
С83
Страхові послуги [Текст] : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова, О. Д. Колотило ред. кол.: С.С. Осадець, Т.М. Артюх. – К. : КНЕУ, 2007. – 464с. – [Затверджено МОН України
].

24.
368/369
В61
Вовчак, О.Д. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська. – Львів : Компакт-ЛВ, 2005. – 656с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
368/369
Я22
Яворська, Т.В. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Яворська. – К. : Знання, 2008. – 350с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

26.
629
С48
Слободяник, Ю.Б. Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах [Електронний ресурс] : моногр. / Ю. Б. Слободяник. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 158с.

1.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/28224.htmlОнищенко Наталія Василівна. Ринок автотранспортного страхування і методи регулювання його в Україні: дис... канд. Екон наук

27.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/60/13/

Книга: Страхування. С. С. Осадець

Розділ 4. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (КОМПАНІЯ). Загальна характеристика  становлення та розвитку страхового  ринку У країниДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “автотранспортне страхування, страхування автотранспорту.....”