Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!Допоможіть,будь ласка, знайти літературу на тему: "Зростання ефективності використання основних фондів". Дякую!!!


1. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

2.
Гилка, М. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. Гилка // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 109-111.

3. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

4. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

5.
Ігнашкіна, Т.Ш.Н. (Ігнашкіна, Т.. Шура Н.) Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ш. Ігнашкіна // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 61-63.

6.
Козаченко, В.М. Проблеми використання основних виробничих фондів в Україні та світі [Текст] / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 157-160.

7. 658.14/.17
Л93 Любенко, Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264с.

8. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с.

9. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

10.
Павлов, К. Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности [Текст] / К. Павлов // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 72-76.

11. 658.14/.17
П18 Партин, Г.О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посiбник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 379с.
].

12.
Романенко, М. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення [Текст] / М. Романенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 318-321.

13.
Семенов, Г. Оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів в акціонерному товаристві [Текст] / Г. Семенов, О. Плаксюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 188-191.

14.
Соломко, А.С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах [Текст] / А. С. Соломко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 164-174.

15.
Сьомченков, О.А. Оцінка ефективності інвестування в основні фонди [Текст] / О. А. Сьомченков // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2006. – №9. – С. 58-66.

16. 658
Ф33 Федорова, В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 232с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

17.
Череп, А. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. Череп, А. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №6. – С. 212-215.

18.
Череп, А. Особливості аналізу використання основних фондів в ринкових умовах [Текст] / А. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 104-106. – [Розкрито необхідність ефективного використання основних фондів в ринкових умовах, розглянуто резерви збільшення виробництва продукції і від використання основних фондів пропонується послідовність виконання аналізу основних фондів.].

19. http://studentbooks.com.ua/content/view/742/39/1/3/


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” - рубрики “основні фонди”, «економіка підприємства», «фінанси підприємств» до БД «Електронна бібліотека» та до Навігатора Інтернет-ресурсчів за профілем університету на сайті НБ ХНУ