³

ʳ : 1

> .
>
>
> !
1.
658
-64
[]: / . . .. , .. , .., . .: , 2010. 536.

2.
331
40
[ ]: / .: .. , .. . 2- ., . . .: , 2010. 686.

3.


, . : [] /. //. . . 2009. 2. . 46-52.

4.
334
90
, .. [ ]: . . /... 3- . .: , 2009. 336.

5.
334
90
, .. [ ] /... .: . - , 2008. 285.

6.


, . [] /. // . 2008. 6. . 40-43.

7.


, .. [] /.. // . 2010. 11. . 78-82.

8.


, .. [] /.. //³ . . 2006. 4,.2. . 12-16.

9.
334
49
, .. []: . . /... 2- ., . . .: , 2008. 544. [ ].

10.


, .. [] /.. //³ . . 2007. 3,.1. . 202-205.

11.
331
21
, .. ij ` []: . . /... .: , 2011. 528.

12.
331.103
99
, .. , []: . . /... : , 2001. 220.

13.


, . - [] /. //: . 2007. 6. . 9-16.

14.
331
48
, .. []: . . /.., .., ... .: , 2006. 232.

15.


, . () [] /. //. . 2007. 10. . 133-139.

16.
331.2
96
, .. ( ) []: . . . ...; . 08.06.01 - , /... : - , 2004. 21.

17.


, .. [] /.. //³ . . 2003. 6,.2. . 155-160.

18.
339.9
91
, .. [] /.. // 㳿 . 2003. . 205-206.

19.


, .. [] /.. //³ . . 2006. 5,.1. . 35-42.
20.


, .. : [] /.. //³ . . 2008. 5. .2. . 167-170.

21.


, . 䳿 : [] /. // . 2007. 103. . 17-22.

22.


, .. : [] /.., .., .. //³ . . 2009. 4,.3. . 66-69.

23.


, .X. [] /.X. // . 2011. 2. .197-201.

24.
658.5.012.32
65
, .. []: . . /... : 2006, 2008. 333. [ ].

25.


, . [] /., ., . //. Գ. . 2009. 10. . 22-24.

26.


, .. [] /.., .. // . 2011. 3. . 141-148.


-

http://pidruchniki.ws/16011013/ekonomika/osoblivosti_organizatsiyi_oplati_pratsi_pidpriyemstvi

http://intkonf.org/ken-mulik-t-o-brizhak-i-i-udoskonalennya-oplati-pratsi-na-pidpriemstvi/ ֲ ϲȪ²

http://agroua.net/economics/documents/category-82/doc-241/