Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Сучасні підходи до викладання польської мови.

1.


Абдужаббарова, З.Р. Изучение иностранного языка с помощью дополнительных текстов [Текст] / З. Р. Абдужаббарова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 61-64.

2.
37
А43
Бортник, Н. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови [Текст] / Н. Бортник, Т. В. Вільчинська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2№Вип.4.-Вип.4. – С. 220-221.

3.
811.16
В85
Вступний курс польської мови [Текст] : метод. вказівки для студ. усіх спец. /  уклад.: Т.С. Гусарська, Л.О. Потеребух. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 139с. – [Існує електронна копія].

4.

Войцева, О.А. Традиції та закономірності в розвитку водогосподарської лексики польської мови [Текст] / О. А. Войцева // Мовознавство. – 2011. – №4. – С. 36-45.
5.


Волошина, В. Огранізація вивчення іноземної мови [Текст] / В. Волошина // Завуч. – 2011. – №15. – С. 16-17.

6.


Гаврилюк, Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес [Текст] / Л. Гаврилюк // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 33-38.

7.
37
А43
Грінкевич, А. Інтенсивні методи навчання іноземних мов [Текст] / А. Грінкевич, Н. М. Бідюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2№Вип.4.-Вип.4. – С. 90-92.

8.
37
А43
Грузевич, Л. Інтерактивні технології викладання іноземних мов [Текст] / Л. Грузевич, І. С. Федух // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2№Вип.4.-Вип.4. – С. 140-141.

9.
81
К64
Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. – К. : Вища школа, 2006. – 391с.
10.


Кулешова, Ю.А. Развитие языковой догадки студентов в процессе изучения [Текст] / Ю. А. Кулешова, Э. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2011. – №3. – С. 41-49.


11.


Мартиненко, С. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності [Текст] / С. Мартиненко, Н. Черніговська // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 44-51.

12.


Осова, О. Сучасні тенденції розвитку методів навчання іноземної мови у країнах Європи [Текст] / О. Осова // Новий колегіум. – 2010. – №6. – С. 35-38.

13.
37
А43
Остапова, Т. Використання ігрових методів у навчанні іноземної мови [Текст] / Т. Остапова, С. В. Король // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2№Вип.4.-Вип.4. – С. 113-116.

14.
37
М54
Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова, С. І. Потапенко. – К. : Академія, 2010. – 328с. – (Альма-матер). 

15.


Романовська, Ю. Соціокультурний та лінгвокультурологічний аспекти як важливі компоненти змісту навчання іноземних мов [Текст] / Ю. Романовська // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 63-72.

16.
37
А43
Садикова, О.К. Тестовий контроль у навчанні іноземній мові [Текст] / О. К. Садикова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 66-68.

17.


Сергеева, И.В. Мультикультурное воспитание студентов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку [Текст] / И. В. Сергеева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №5. – С. 76-78.

18.


Сметанина, О.М. Об образовательной политике в области обучения иностранным языкам [Текст] / О. М. Сметанина // Высшее образование сегодня. – 2010. – №6. – С. 88-92.

19.
811.16
С81
Сток, Д. Польский за три месяца [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Д. Сток пер. с англ. М.Р.Ненароковой. – М. : ООО "Издательство Астрель", 2004. – 255с.


20.


Швидка, Л. Інститут іноземних мов: перспективи майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення [Текст] / Л. Швидка, І. Яковлева, Л. Киба // Рідна школа. – 2011. – №10. – С.14 - 17.

21.


Яновицька, Н. Особливості формування граматичних умінь з української мови у початкових класах шкіл з польською мовою викладання [Текст] / Н. Яновицька // Українська мова і література в школі. – 2008. – №3. – С. 44-47.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Методика викладання іноземних мов,” “Польська мова”.