Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Інтернет-торгівля в Україні.
1.


Електронна торгівля [Текст] // Харчова і переробна промисловість. – 2007. – №4. – С. 13.

2.


Перспективы развития электронной торговли [Текст] // Діловий вісник. – 2004. – №2. – С. 12-13.

3.


Аблязова, О. Використання прогресивних форм торгівлі в сучасних інтеграційних процесах [Текст] / О. Аблязова // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 81-82. – [Розкрита суть торгівлі товарами і послугами з використанням мобільного зв`язку, віртуальних торгових площадок і торгових пропозицій].

4.


Апопій, В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку в Україні [Текст] / В. Апопій // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 25-32.

5.
339.3
О-64
Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с. – [У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на І теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.
Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями торговельно-економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, Ро: спеціалістів і керівників у сфері товарного обігу.


Затверджено МОН України].

6.


Боднар, І.В. Фінансова парадігма створення та функціонування Internet-магазинів в Україні [Текст] / І. В. Боднар // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №9. – С. 33-36.

7.


Войнаренко, М.П. Оцінка основних аспектів обліку організації віртуального бізнесу та проведення інтернет-розрахунків [Текст] / М. П. Войнаренко, Н. С. Заболотна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 7-10. – [У статті проведено дослідження порівняно нового і мало розвиненого на українському ринку виду електронної комерції – Інтернет-торгівлі, зокрема, розглянуто особливості відображення у бухгалтерському і
податковому обліку витрат з організації віртуального бізнесу та проведення Інтернет-розрахунків.].

8.


Волоха, А. Интернет-киоски [Текст] / А. Волоха // Internet UA. – 2004. – №8. – С.20-23.

9.


Воскресенский, М. Аутсорсинг бизнес-процессов - основа управления дистанционными продажами [Текст] / М. Воскресенский // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – №1. – С. 63-68.

10.


Гурч, Л. Проблемы развития электронной торговли в Украине [Текст] / Л. Гурч // Персонал. – 2004. – №1. – С. 68-77.

11.


Драчов, В. Мобільна торгівля як один з перспективних напрямків електронної торгівлі [Текст] / В. Драчов // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №2, Т.4. – С. 242-254.

12.


Дупай, М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні [Текст] / М. Дупай, І. Перевозова, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 160-164.

13.


Ермолаева, М. Саморегулирование в электронной торговле [Текст] / М. Ермолаева // РИСК. – 2004. – №2. – С. 54-59.

14.


Ізкуердо-Юста, А. Розуміння повторної покупки товарів онлайн: аналіз факторів зручності та довіри та їх згладжувальний ефект [Текст] / А. Ізкуердо-Юста, М. П. Мартінес-Руїс, А. І. Хіменес-Зарко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 369-375.

15.


Іщенко, Л.Ф. Аналіз факторів формування попиту на послуги интернет-магазинів в Україні [Текст] / Л. Ф. Іщенко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 131-137. – [В роботі висвітлено основні переваги і недоліки розвитку електронного бізнесу в Україні, зокрема
послуг які надають Інтернет-магазини, шляхом експертного опитування. Проведено аналіз анкетування на
основі побудови матриці парних коефіцієнтів кореляції та критерію Пірсона хі-квадрат.].

16.


Корніюк, О. Електронна торгівля: правові перспективи [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. – 2010. – №29. – С. 72-73.

17.


Корніюк, О. Торгівля - віртуальна, правила - реальні... [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. – 2006. – №44. – С. 74-75.

18.


Крутова, А.С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин [Текст] / А. С. Крутова // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 181-187.

19.


Курбанов, А. ИТС - второе дыхание интернет-торговли? [Текст] / А. Курбанов // Мир ПК. – 2004. – №8. – С.76-79.

20.


Лиман, В.В. Використання засобів маркетингових комунікацій інтернет-магазинів [Текст] / В. В. Лиман // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 168-172.

21.


Плескач, В.Л. Особливості оподаткування операцій купівлі-продажу товарів у Інтернеті [Текст] / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька // Фінанси України. – 2006. – №11. – С. 26-33.

22.
34(477)
П58
Попов, А.А. Торговое право [Текст] : учеб. пособие / А. А. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Х. : "Бурун и К", 2005. – 288с. – [ А.А. Попов — кандидат юридических наук, доцент, специалист в области предпринимательского и международного права, автор ряда книг и статей. Эта книга — четвертое издание единственного в Украине учебника по торговому праву, охватывающее понятия и правила в таких областях, как торговая деятельность, торговая сделка, товар, торговое обслуживание населения, штриховое кодирование, продажа продовольственных и непродовольственных товаров, торговля на рынке, электронная торговля, стандарты на товары, правомерность того или иного вида рекламы, защита прав потребителя.
Предназначено для студентов, преподавателей, практикующих юристов, торговцев, надзорных и правоохранительных органов.].

23.


Сакс, Д. Преображение eBay [Текст] / Д. Сакс // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №7. – С. 48-55. – [Опыт компании eBay, гиганта электронной коммерции].

24.


Соловьев, Н. Нюансы электронной розничной коммерции [Текст] / Н. Соловьев // Банковские технологии. – 2004. – №7. – С.33-36.

25.


Таранюк, Л.Н. Электронная торговля по сети Интернет и новые тенденции в бизнесе [Текст] / Л. Н. Таранюк, В. А. Касьяненко // Механізм регулювання економіки. – 2001. – №1-2. – С.91-94. – [єкономіка природокористування ].

26.


Тарасова, І.І. Інтелектуальне забезпечення електронної торгівлі малого та середнього бізнесу на ринку високих інформаційних технологій [Текст] / І. І. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 249-253. – [В статті розглядається проблема забезпечення електронної торгівлі інформацією, яка має свої
особливості. Зараз реально продається інформація, необхідна для ведення бізнесу. Пріоритетними є політичні,
економічн, законодавчі матеріали, ті, що допомагають вести підприємницьку діяльність. Саме ці напрямки
будуть основними і базовими в подальшому розвитку ринку електронної торгівлі інформацією в Україні.].

27.


Хулапова, Н. Дари подарки за подарки [Текст] / Н. Хулапова // Маркетинг и реклама. – 2011. – №5. – С. 43-45. – [Опыт стимулирования покупателей в электронной торговле].

28.


Чуань, Л.-. (Чуань, Л.-М.) Якість електронного сервісу та молодіжна онлайн-купівля: взаємозв`язок репутації та ризику [Текст] / Л. -. Чуань, Ш. -. Чао, П. -. Лію // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 441-451.

29.


Щербина, А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку [Текст] / А. Г. Щербина // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 301-309.

30.


Якимишин, Л.Я. Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту [Текст] / Л. Я. Якимишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 193-197.

31.

http://pidruchniki.ws/13121009/ekonomika/internet-torgivlya_suchasnomu_svitiІнтернет-торгівля в сучасному світі

32.

http://isep1.narod.ru/pubn/tanasuk_ec.htmРОЗДРІБНА INTERNET-ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Електронна торгівля.....”