Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Нормативно-правова база кредитної діяльності комерційного банку
1.
34(477)
Г93
Губерська, Н.Л. Фінансове право. У 2-х кн. [Текст] : метод. реком., нормат.-прав., акти, бібілогр.; навч.-метод. посіб. Кн.2 : Особлива частина: / Н. Л. Губерська. – К. : Знання України, 2008. – 212с. 

2.


Гуцал, І. Правові основи формування кредитної політики комерційних банків [Текст] / І. Гуцал // Вісник ТАНГ. – 2003. – №2. – С. 13-16.

3.


Дудка, І. Державне регулювання банківських відносин як ключовий компонент державної політики в цій сфері [Текст] / І. Дудка // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 162-168.

4.
34(477)
З-98
Зюнькін, А.Г. Фінансове право [Текст] : опорний конспкт лекцій / А. Г. Зюнькін. – 3-тє вид., доповн. – К. : МАУП, 2003. – 160с : іл.

5.
34(477)
К24
Карманов, Є.В. Банківське право України [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Карманов. – Х. : КОНСУМ, 2000. – 464с.

6.
34(477)
К56
Ковальчук, А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір [Текст] / А. Т. Ковальчук. – К. : Парламентське вид-во, 2004. – 259с. – [ Монографія - перше видання, у якому на законодавчо-правовій основі описано грошово-кредитні відносини ринкового типу.

].

7.
34(477)
К72
Костюченко, О.А. Банкiвське право [Текст] : навч. посiб. / О. А. Костюченко. – К. : А.С.К., 2001. – 576с. – (Економіка. Фінанси. Право).

8.
336.7
Б23
Банковское дело [Текст] : учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонов, Н. И. Валенцова [и др.] под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 672с. 


9.
34(477)
Л87
Лучковська, С.І. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / С. І. Лучковська. – К. : КНТ, 2010. – 296с. 


10.


Меліхова, К. Правове поле формування конкурентного середовища банків на ринку кредитних послуг [Текст] / К. Меліхова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – №4. – С. 59-64.

11.
336.7
К79
Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. (Теорія. Практика. Нормативна база) [Текст] / М. Олексiенко, В. Ольшанський, Д. Лилак, Е. Першиков. – К. : "Козаки", 1996. – 144с.

12.


Папуша, А. Правова основа банківського кредитування [Текст] / А. Папуша // Вісник Національного банку України. – 2000. – С. 45-46. – [банківський кредит].

13.


Скотар, М. Банківське кредитування як об`єкт адміністративно-правового регулювання [Текст] / М. Скотар // Право України. – 2007. – №12. – С.32-37.

14.
34(477)
Щ61
Щербина, В.С. Господарське право [Текст] : підручник / В. С. Щербина. – 2-ге вид, переробд. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 336с.

15.

Паламар, Л. Усунення умов, що сприяють учиненню злочинів, пов`язаних із незаконним отриманням банківських кредитів [Текст] / Л. Паламар // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №3. – С. 106-109.

16.

http://conf-cv.at.ua/forum/55-548-1

Захарюк З., Правовий статус комерційного банку

17.

http://pidruchniki.ws/10310208/finansi/kreditna_diyalnist_komertsiynih_bankiv Кредитна діяльність комерційних банків

18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Банківське право, правове регулювання банківської діяльності.....”
19.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Право України ,Фінанси та банківська справа

...”