Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Кон`юктура ринку ВНЗ України та світу". Завчасно дякую!
1.


Номенклатура платних послуг [Текст] // Освіта. – 2009. – №15-16. – С. 1.

2.
378
П78
Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. 15-17 жовтня 2003 р . Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2004. – 345с.

3.


Айдус, И.А. Мировой рынок высшего образования [Текст] / И. А. Айдус // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 53-62.

4.


Афтаназів, І. Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ [Текст] / І. Афтаназів // Вища школа. – 2006. – №4. – С. 23-34.

5.


Белый, Е.М. О конкурентоспособности и рыночной устойчивости государственных вузов [Текст] / Е. М. Белый, М. П. Беспалова, И. Б. Романова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 15-22.

6.


Бобров, В. Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні [Текст] / В. Бобров // Вища освіта України. – 2005. – №4. – С. 35-40.

7.


Вітренко, Ю. Освіта як вид економічної діяльності в Україні [Текст] / Ю. Вітренко // Економіка України. – 2011. – №10. – С. 4-15.

8.


Довгань, С.М. Асиметрія інформації на ринку освітніх послуг [Текст] / С. М. Довгань // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2006. – №8. – С. 70-73.

9.


Зеленський, К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення [Текст] / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа. – 2009. – №10. – С. 61-86.

10.


Зернова, В.А. Конкурентная среда в образовании: миф или реальность? [Текст] / В. А. Зернова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №7. – С. 46-51.

11.


Коврига, О. Освіта як фіктивний товар [Текст] / О. Коврига // Управління освітою. – 2007. – №10. – С. 3-9.

12.


Корнев, Ю.Г. Информационно-аналитическое обеспечение эффективного взаимодействия рынка труда и рынка высшего профессионального образования в Украине [Текст] / Ю. Г. Корнев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 235-242.

13.


Костишин, Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти [Текст] / Е. Костишин // Рідна школа. – 2008. – №6. – С. 36-38.

14.


Кратт, О.А. Квантифікація у кон`юнктурних дослідженнях ринку послуг вищої освіти [Текст] / О. А. Кратт // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 206-211.

15.
330.342.146
Ф79
Мельник, С.В. Напрями підготовки фахівців вищими навчальними закладами України у відповідності до потреб ринку праці [Текст] / С. В. Мельник // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 311-318.

16.


Романова, А.А. Потребители и рынок образовательных услуг [Текст] / А. А. Романова // Высшее образование сегодня. – 2006. – №9. – С. 15-18.

17.


Романовський, О. Підприємницькі ВНЗ у сучасних ринкових умовах [Текст] / О. Романовський // Освіта і управління. – 2011. – №4. – С. 116-132. – [Ринкові відносини в освітній галуз].

18.


Смотрицька, Є. Освіта і ринок [Текст] / Є. Смотрицька // Відкритий урок. – 2009. – №5. – С. 8-10.

19.


Федорова, Е.А. Конкурентоспособность вузов [Текст] / Е. А. Федорова // Высшее образование сегодня. – 2008. – №11. – С.42-43.

20.


Хоменко, М. Ринок освітянських послуг [Текст] / М. Хоменко // Освіта. – 2011. – №33-34. – С. 6-7.

21.


Хоружий, Г. Вища освіта на шляху оптимізаці [Текст] / Г. Хоружий // Шлях освіти. – 2011. – №4. – С. 22-28.

22.


Шумар, Н.Л. Умови фінансування освіти [Текст] / Н. Л. Шумар // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №18. – С. 32-36. – [Причини втрачання конкурентоздатності вищих навчальних закладів державної форми власності].

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ринок вищої освіти”