Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві. Література на статтю, бажано журнали !!! ДЯКУЮ!!!
1.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / за ред. А.В. Шегеди. – К. : Знання, 2005. – 431с.

2.


Атаманюк, Ю.Ф. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства в контексті її впливу на якість та продуктивність праці [Текст] / Ю. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 238-243.

3.


Вініченко, І.І. Продуктивність праці та її фактори [Текст] / І. І. Вініченко, В. В. Кушмаєва // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2006. – №3. – С. 34-38.

4.


Вітвіцький, В. Сучасні проблеми використання робочого часу працівників сільськогосподарських підприємств та способи їх вирішення [Текст] / В. Вітвіцький, З. Метельська // Україна: аспекти праці. – 2005. – №5. – С. 40-46.

5.


Вітвіцький, В.В. Концепція продуктивності як інтегрованого показника ефективності [Текст] / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10. – С. 53-60.

6.


Вітвіцький, В.В. Системна теорія продуктивності [Текст] / В. В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №6. – С. 55-61.

7.


Гончаров, В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення [Текст] / В. Гончаров // Економіст. – 2007. – №8. – С. 10-13.

8.


Греськів, Т.С. Розвиток мотиваційного механізму як фактор підвищення продуктивності праці [Текст] / Т. С. Греськів // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2006. – №2. – С. 69-73.

9.


Жуковська, Т.О. Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України [Текст] / Т. О. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 100-107.


10.


Зайцева, Л.С. Аналіз чинників росту продуктивності праці на вугільних підприємствах [Текст] / Л. С. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 66-69.

11.


Кирич, Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств [Текст] / Н. Кирич // Україна: аспекти праці. – 2008. – №3. – С. 39-42.

12.


Лубчук, І. Продуктивність праці як інструмент дослідження технологічного розриву [Текст] / І. Лубчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №4. – С. 62-67.

13.


Масалаб, Р.М. Управління витратами підприємства на основі показників продуктивності праці [Текст] / Р. М. Масалаб // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №4. – С. 54-60.

14.


Нижник, В.М. Аналіз продуктивності праці та заробітної плати працівників промислових підприємств України [Текст] / В. М. Нижник, О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 125-127.

15.
658
О-74
Осипов, В.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / В. І. Осипов. – Одесса : Маяк, 2005. – 724с.

16.


Пасєка, А. Сучасні організаційні підходи до вимірювання продуктивності праці [Текст] / А. Пасєка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 215-217.

17.


Ревенко, А. Продуктивність праці в сучасних умовах [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №2. – С. 32-37.


18.


Саган, О.И. Совершенствование управления производительностью труда основных рабочих на предприятиях текстильной промышленности [Текст] / О. И. Саган, Г. П. Ермаков // Известия высших учебных заведенийИзвестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2007. – №3 С. – С. 12-14.

19.


Слободчикова, Ю. Методичні аспекти контролю і підвищення продуктивності праці на підприємствах [Текст] / Ю. Слободчикова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2007. – №1. – С. 321-326.

20.


Слободчикова, Ю.В. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах [Текст] / Ю. В. Слободчикова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2006. – №5. – С. 279-281.

21.


Соколик, М.П. Оплата і продуктивність праці в Україні: оцінка і вплив на розвиток економіки [Текст] / М. П. Соколик // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 84-89.

22.


Танасієнко, Н.П. Проблеми зростання продуктивності праці в перехідній економіці України [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 281-284.
23.


Танасієнко, Н.П. Программно-цільовий підхід щодо виявлення та реалізації резервів зростання продуктивності праці [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 10-103

24.


Танасієнко, Н.П. Методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 110-113.25.


Тужилкіна, О.В. Мотиваційні аспекти підвищення продуктивності праці в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] / О. В. Тужилкіна // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 204-207.

26.
658
Е45
Економіка промислового підприємства [Текст] : підручн. для студ. неекон. спец. / Н. М. Тюріна, М. Д. Ведерніков, Г. І. Капінос [та ін.] за ред. Н.М. Тюріної. – Л. : Новий Світ - 2000, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [Затверджено МОН України].

27.
330.342.146
Ф79
Чернышев, И.В. Взаимоотношения между различными аспектами достойного труда и его производительностью (проблемы статистического измерения) [Текст] / И. В. Чернышев, И. Г. Манцуров // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 428-448.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Продуктивність праці