Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь-ласка підібрати періодичні матеріали останніх років на тему: "Співвідношення політичної та державної видів влади". Щиро вдячна за допомогу!1.


Бурлачук, В. Образ влади в сучасних теоріях глобалізації [Текст] / В. Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №3. – С. 46-61.

2.


БурлачукВ, Десакралізація влади і сучасна політична криза в Україні [Текст] / БурлачукВ // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №3. – С.95-105.

3.


Венгер, В.В. Функції публічної влади: соціально-економічна сутність і напрями реалізації [Текст] / В. В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 10-16.

4.


Воронюк, О. Держава як суб`єкт права- юридична особа [Текст] / О. Воронюк // Університетські наукові записки. – 2008. – №4. – С. 47-53.

5.


Годзюр, М. Теоретико-понятійні аспекти взаємовідносин органів державної влади з політичними партіями [Текст] / М. Годзюр // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 127-133.

6.


Годзюр, М. Функції політичних партій у контексті їх взаємовідносин з органами державної влади в кадровому аспекті [Текст] / М. Годзюр // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 130-134.

7.


Годзюр, М.В. Політична культура в контексті кадрових взаємовідносин політичних партій з органами державної влади [Текст] / М. В. Годзюр // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 101-105.

8.


Єрмоленко, Д. Співвідношеня соціальної та правової держави [Текст] / Д. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №8. – С.95-96.

9.


Жаровська, І. Політико-правовий аналіз меж здійснення державної влади як один із факторів стабільності держави [Текст] / І. Жаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №2. – С. 3-5.

10.
37
А43
Заславська, О.О. Структура політичної комунікації органів державної влади [Текст] / О. О. Заславська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 78-80.

11.


Ладиченко, В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства [Текст] / В. Ладиченко // Право України. – 2007. – №10. – С.9-13.

12.


Левенець, Ю. Еволюція політичної влади в Україні [Текст] / Ю. Левенець // Вісник НАН України. – 2011. – №8. – С. 3-14.

13.


Лукашевич, М. Сучасна Україна: політична влада, держава, громадянське суспільство [Текст] / М. Лукашевич // Трибуна. – 2007. – №1-2. – С. 29.

14.


Моренець, М.Є. Вплив малих партій на характер владних відносин в сучасному суспільстві [Текст] / М. Є. Моренець // Трибуна. – 2006. – №5-6. – С. 34-35.

15.


Опанасюк, В. Політичний інтерес та ментальність у формуванні й становленні інститутів державної влади (історико-політологічний екскурс у часи Б. Хмельницького) [Текст] / В. Опанасюк // Персонал. – 2006. – №3. – С. 67-71.

16.


Паламарчук, В. Український варіант сучасної європейської демократичної держави [Текст] / В. Паламарчук, О. Литвиненко // Віче. – 2003. – №5. – С. 37-42.

17.


Порфімович, О.Л. Органи державної виконавчої влади: політична культура та імидж [Текст] / О. Л. Порфімович // Трибуна. – 2005. – №11-12. – С. 32-33.

18.


Порфімович, О.Л. Політична складова іміджу органів державної виконавчої влади [Текст] / О. Л. Порфімович // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №53,Ч.2. – С. 47-51. – [Політична культура].

19.


Рудич, Ф. Передумови утвердження єдиної української держави: спроба політологічного аналізу [Текст] / Ф. Рудич // Трибуна. – 2011. – №5-6; 7-8. – С. 18-22.

20.


Юхимчук, А. Джерело влади - яким воно є і хто з нього п`є "святу" воду [Текст] / А. Юхимчук // Легка промисловість. – 2010. – №4. – С. 8-11.

21.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/34/15/

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА. §1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави

22.

http://ukrpolitolog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3241:1----------&catid=60:2011-05-12-05-43-52&Itemid=67
Поняття, природа, риси політичної влади. Співвідношення політичної та державної влади

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Держава як політична влада....”
24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.
Політологія
..”