Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.
> Допоможіть будь ласка знайти журнали у яких міститься статті про
> "Управління кадровою політикою або управління кадровим потенціалом"
> Предмет: менеджмент
> Дякую за допомогу.
1.


Банчук, М. Стратегічні питання конкордації кадрової політики в державному та регіональному управлінні охороною здоров`я України [Текст] / М. Банчук // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 106-107.

2.


Банчук, М.В. Стратегічні питання кадрової політики в державному управлінні охороною здоров`я України [Текст] / М. В. Банчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 84-86.

3.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. 

5.


Дороніна, О.А. Пріоритетні завдання кадрової політики щодо удосконалення оцінки праці та її оплати [Текст] / О. А. Дороніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 173-178.

6.


Заречнев, А. Кадровая политика в системе управления [Текст] / А. Заречнев, О. Шкуренко // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 45-47.

7.


Ковбасюк, Ю. Сучасна кадрова політика в державному управлінні [Текст] / Ю. Ковбасюк // Віче. – 2011. – №2. – С. 19-21.

8.


Костишина, Т. Ефективна кадрова політика в контексті збереження і розвитку трудового потенціалу [Текст] / Т. Костишина, Л. Степанова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 48-51.

9.


Мица, В.П. Кадрова політика на підприємстві : проблеми і перспективи [Текст] / В. П. Мица // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С. 165-168.

10.


Морозова, Н. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики [Текст] / Н. Морозова // Статистика України. – 2010. – №2. – С. 81-85.

11.
331.108
О-41
Одегов, Ю.Г. Управление персоналом. Оценка эффективности [Текст] : учеб. пособие / Ю. Г. Одегов, Л. В. Карташова. – М. : Экзамен, 2002. – 256с.

12.


Очеретяний, А. Кадровая политика и политика кадров [Текст] / А. Очеретяний // Віче. – 2012. – №2. – С. 24-28.

13.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с.

14.


Савченко, О.В. Кадрова політика підприємства: характеристика та ефективність проведення [Текст] / О. В. Савченко, В. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 138-141.

15.


Сафонова, Н.Б. Ефективне використання кадрової політики як складової системи управління персоналом на підприємствах і організаціях споживчої кооперації України [Текст] / Н. Б. Сафонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 57-60.

16.


Слівінська, Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації [Текст] / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – №16. – С. 70-73.

17.


Тарасюк, Г.М. Суть та значення комплексного підходу до підготовки кадрів при плануванні трудового потенціалу підприємств [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 27-30.

18.


Ужакина, Ю. Цикл управления кадровым резервом [Текст] / Ю. Ужакина, А. Лысак // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №1. – С. 13-17.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Кадрова політика”

http://pidruchniki.ws/12920522/menedzhment/kadrova_politika_pidpriyemstva Кадрова політика підприємства

http://www.viche.info/journal/2380/Сучасна кадрова політика в державному управлінні

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,134/id,4060/Мета, елементи та види кадрової політики