Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день.
> Дисципліна: Менеджмент
> Допоможіть будь ласка знайти журнали з такою темою
> "Реалізація функції мотивації"
> Дякую.
1.


Біла, Н.М. Функція мотивації в управлінні розвитком інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Н. М. Біла // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 89-93. 

2.
005
Б79
Большаков, А.С. Современный менеджмент: теория и практика [Текст] / А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – СПб. : Питер, 2000. – 416с. : ил. – (Теория и практика менеджмента).

3.


Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14.

4.


Еськов, А.Л. Усиление влияния мотивационного менеджмента на трансформацию трудового менталитета: предпосылки и пути решения [Текст] / А. Л. Еськов, Л. Л. Бунтовская // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 115-119.

5.


Жуковська, Т. Контролювання і регулювання динаміки оптимальних функціональним станом систем мотивування машинобудівними корпораціями [Текст] / Т. Жуковська, Я. Кудря // Економіка та держава. – 2010. – №5. – С. 43-49.

6.


Жуковська, Т. Організування і стимулювання динаміки оптимальних функціональним станом систем мотивування у механізмах управління машинобудівними підприємствами [Текст] / Т. Жуковська, Я. Кудря // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 44-49.

7.


Жуковська, Т.О. Планування динаміки функціонально оптимальних систем мотивування у механізмах управління машинобудівними підприємствами [Текст] / Т. О. Жуковська, Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 85-92.

8.


Жуковська, Т.О. Сутність, роль і функції індивідуальної думки працівника у мотивуванні персоналу машинобудівних корпорацій [Текст] / Т. О. Жуковська, Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 119-125.


9.


Исаев, А. Мотивация эффективности [Текст] / А. Исаев // Новый Персонал. – 2008. – №7-8. – С. 31-35.

10.


Кебас, М. Системность эффективной мотивации [Текст] / М. Кебас // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №4. – С. 52-55.

11.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, В. Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 202-211.

12.


Мазин, А. Развитие комплексной оценки мотивации персонала в экономической системе [Текст] / А. Мазин, Т. Шагалова, В. Кабанов // Управление персоналом. – 2008. – №19. – С. 82-85.

13.


Мороз, В. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення [Текст] / В. Мороз // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 96-99.

14.


Новікова, О.С. Формування мотиваційного механізму в системі управління персоналом [Текст] / О. С. Новікова, О. В. Ліпська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 127-131.

15.


Омельченко, К.В. Функциональные сферы использования маркетингового управления мотивацией труда на предприятии [Текст] / К. В. Омельченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 211-215. 

16.


Петренко, Н.О. Удосконалення мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах [Текст] / Н. О. Петренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 51-54.

17.


Петрович, Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом [Текст] / Й. М. Петрович, М. Р. Леськів // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 127-132.


18.


Савін, С.Ю. Адаптація мотиваційної політики підприємств легкої промисловості до сучасних соціально-економічних реалій [Текст] / С. Ю. Савін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 42-45.

19.


Сардарян, А. Мотивационная функция социального пакета: чем заинтересовать работника ХХІ века? [Текст] / А. Сардарян, Т. Комарова, В. Хожемпо // Управление персоналом. – 2008. – №8. – С. 57-61. – [Россия].

20.


Скалозуб, А. Мотивационный климат: как его создать? [Текст] / А. Скалозуб // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 50-52.

21.


Скурська, В.А. Мотиваційні основи розвитку трудового потенціалу [Текст] / В. А. Скурська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 102-105.

22.


Стрельчук, Є.М. Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації [Текст] / Є. М. Стрельчук, Т. Л. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 124-130.

23.
005
У84
Уткин, Э.А. Основы мотивационного менеджмента [Текст] / Э. А. Уткин. – М. : ЭКМОС, 2000. – 352с.

24.


Ценев, В. Операция «мотивация» [Текст] / В. Ценев // Менеджмент и менеджер. – 2010. – №9-10. – С. 48-56.

25.


Черни, В. Как мотивировать персонал в условиях кризиса [Текст] / В. Черни // Менеджмент и менеджер. – 2009. – №11-12. – С. 57-63.

26.


Чернушкіна, О.О. Застосування інформаційних технологій у дослідженні мотиваційних процесів [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 179-182.27.


Шакиров, Н. Мотивация и мотивационный потенциал в системе менеджмента [Текст] / Н. Шакиров // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №10. – С. 107-115.

28.


Шмиголь, Н. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 175-179.

http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t7/1.htmlПоняття і сутність мотивації

http://pidruchniki.ws/12560607/politekonomiya/osnovni_funktsiyi_menedzhmentuОсновні функції менеджменту

http://enbv.narod.ru/text/Econom/management/management_kneu/str/05.htmlМотивація

http://pidruchniki.ws/16420512/ekonomika/organizatsiya_funktsiya_innovatsiynogo_menedzhmentu Організація як функція інноваційного менеджменту