Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.
> Допоможіть знайти журнали де містяться статті про "Управління кадрововим потенціалом у банківській справі"
> Дякую.
1.


Белкина, Е. Практика обучения Talent Pool [Текст] / Е. Белкина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №1. – C. 52-55. – [Опыт управления талантами в Эрсте Банке].

2.


Букин, С. Коррекция персонала банка [Текст] / С. Букин // Банковские технологии. – 2004. – №3. – С. 69 - 73. – [Кадровая работа в банке].

3.
336.7
В61
Вовчак, О.Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560с.
.

4.


Галайко, Н. Форми і методи стимулювання персоналу для забезпечення ефективної діяльності банку [Текст] / Н. Галайко // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С. 156-162.

5.
336.7
О-75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іващенко, І. Ш. Невлюдов, Г. А. Краснобрижа [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 150с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Ковальчук, С.В. Маркетингові інструменти підвищення ефективності роботи банківського персоналу [Текст] / С. В. Ковальчук, Р. А. Квасниця // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №6. Т.2. – С. 10-16. 


7.


Крупина, Н.Н. Оценка деятельности - ключевой вопрос кадровой политики банка [Текст] / Н. Н. Крупина // Деньги и кредит. – 2001. – С. 68-72. – [банки Росії].

8.
336.7
Л93
Любунь, О.С. Система банківського менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2007. – 356с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

9.


Мешко, Н. Проблемы управления персоналом в коммерческих банках Украины [Текст] / Н. Мешко, Ю. Морозов // Персонал. – 2003. – №11. – С. 77-81.

10.


Парасій-Варгуненко, І. Методичні засади економічної оцінки кадрового потенціалу банку [Текст] / І. Парасій-Варгуненко // Вісник Національного банку України. – 2005. – №5. – С. 52-55. – [У статті пропонується система показників для аналітичного дослідження ресурсного потенціалу банку в системі BSC.].

11.


Пидгайная, Л. Стратегия кадровой работы в современном коммерческом банке [Текст] / Л. Пидгайная // Персонал. – 2002. – №2. – С. 42-46.

12.


Поройова, Е. Формирование современной системы стимулирования банковского персонала [Текст] / Е. Поройова // Персонал. – 2001. – №7. – С.31-36.

13.
330.342.146
Ф79
Роздобудько, В.В. Ефективність управління персоналом комерційних банків [Текст] / В. В. Роздобудько // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 254-262.

14.


Роздобудько, В.В. Мотивація персоналу банку в умовах конкуренції [Текст] / В. В. Роздобудько // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 157-161.

15.


Сидор, О. Оценка кадрового потенциала [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №1. – С. 66-68.

16.


Сметана, С. Особенности и перспективы рынка труда банковских специалистов [Текст] / С. Сметана // Управление персоналом. – 2007. – №2. – С. 24-27.

17.
331.108
С91
Сушко, Н.М. Менеджмент персоналу банку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Сушко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 146с. – [Рекомендовано МОН України].

18.


Шаперенков, А. Оцінка кадрових ризиків у сучасних банках [Текст] / А. Шаперенков // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 178-183.

19.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,133/id,4001/1.1. Предмет та завдання банківського менеджменту
 Фінансовий менеджмент банку
 

20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Кадровий потенціал банків.....”
21.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Фінанси та банківська справа
..”