Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Потрібна література на тему "Управління кар"єрним ростом"

1.
331.108
М65
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст]. Кн. 1 /  відп. ред.: Ю. Наврузов, Н. Черепухіна. – К. : Видавництво Олексія Капусти, 2002. – 300с.

2.


Белкина, Е. Планирование карьеры: роль HR и руководителя [Текст] / Е. Белкина // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №12. – С. 46-49.

3.
658.5.012.32
В49
Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с. 


4.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. – [У монографії розроблено наукові та практичні положення управління мотивацією персоналу на підприємствах На основі сформованого мотиваційного механізму визначено nepmo4epioBv po іь мотивації в системі управління персона чом (СУП), обгрунтовано процес формування мотиваційного середовища з урахуванням класифікованих чинників за підсистемами СУП].

5.


Ершова, Ю. Управление деловой карьерой [Текст] / Ю. Ершова // Новый Персонал. – 2005. – №6. – С. 25-27.

6.


Кадырбекова, Г. Мотивация карьерой [Текст] / Г. Кадырбекова // Компаньон.Стратегии. – 2010. – №6. – С. 47-49.

7.


Карпенко, Д. Парадоксальный путь к вершине [Текст] / Д. Карпенко // Компаньон. – 2010. – №42. – С. 30-31. – [Переходы из одной компании в другую и развитие карьеры].

8.


Коломиец, В. Пять правил и советов для карьеры [Текст] / В. Коломиец // Персонал. – 2012. – №1. – С. 136-141.

9.
331.108
К61
Колот, А.М. Мотивація персоналу [Текст] : підручник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337с.

10.
331.108
К84
Крушельницька, О.В. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – К. : Кондор, 2003. – 296с. – [Рекомендовано МОН України].
11.
331.108
М69
Михайлова, Л.І. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с. 


12.


Муратов, Д. Эффект приятного человека, или как люди выбирают, с кем работать [Текст] / Д. Муратов // Управление компанией (укр.изд.). – 2007. – №1. – С. 73-77. – [Управление эмоциональной составляющей работы коллектива].

13.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с.

14.
159.9
П31
Петрушин, В. Настольная книга карьериста [Текст] / В. Петрушин. – СПб. : Питер, 2002. – 256с. – (Бизнес-психология).

15.


Разаренова, Е. Особенности повышения эффективности управления на основе активизации института самоактуализации [Текст] / Е. Разаренова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №9. – С. 32-38. – [Зависимость эффективности управления предприятием от уровня развития личности (персонала)].

16.


Рюмин, С. Метод 360 грдусов: эффектная система оценки в организации [Текст] / С. Рюмин // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №10. – С. 38-46. – [Менеджмент персонала].

17.


Савицкая, Л. Лидеры и последователи: кто важнее? [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №5. – С. 34-40. – [Как улучшить динамику взаимодействия между руководителями и подчиненными ].

18.


Скалозуб, А. Мотивационный климат: как его создать? [Текст] / А. Скалозуб // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 50-52.

19.


Соколова, Т.А. Діагностика кар`єрного потенціалу державних службовців як шлях підвищення ефективності державної служби України [Текст] / Т. А. Соколова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 86-90.

20.


Соколова, Т.А. Реалізація кар`єрного потенціалу державного службовця як один зі шляхів вирішення проблеми професіоналізації державної служби в Україні [Текст] / Т. А. Соколова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С.121-125.

21.


Сударкин, А. Понимать или управлять? Секреты мотивации [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 14-16.

22.

http://library.if.ua/book/45/3091.html
Управління кар`єрою

23.

http://www.ebooktime.net/book_.html

Система управління кар`єрою

24.

http://library.if.ua/book/45/3090.html
Типи, етапи і цілі кар`єри

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управління кар`єрою.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці
...”