Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий вечір ! Мені потрібні матеріали з макроекономіки на тему:"Інноваційний процес макроекономічного рівня. Інноваційні хвилі". Дякую!

1.


Атамась, Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства [Текст] / Н. Атамась // Світ фінансів. – 2009. – №3(20). – С. 34-39.

2.
330
Г17
Гальчинський, А.С. Криза і цикли світового розвитку [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 392с. – [

3.


Горшенин, В. Управление изменениями в корпорациях на основе цикличности инновационных процессов [Текст] / В. Горшенин // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №8. – С. 86-94.

4.


Давыденко, А.С. Концепция инновационных волн как основа инновационной стратегии корпораций высокотехнологичных отраслей промышленности [Текст] / А. С. Давыденко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – №6. – С. 20-27.

5.
330.341.1
З-38
Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с. –

6.


Зуев, А. Экономические макроциклы, или длинные волны инноваций [Текст] / А. Зуев, Л. Мясникова // РИСК. – 2003. – №4. – С. 70-75.

7.


Козик, В.В. Оптимізація життєвого циклу інноваційної продукції машинобудування та приладобудування [Текст] / В. В. Козик, О. Л. Політанська // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №12. – С. 26-30.

8.


Кортов, С.В. Моделирование жизненного цикла инноваций на основе теории эволюции [Текст] / С. В. Кортов // Инновации. – 2005. – №1. – С.60-67.

9.
330.341.1
К78
Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504с. –

10.


Ліпич, Л.Г. Деякі аспекти аналізу середньострокових циклів економічної кон`юнктури [Текст] / Л. Г. Ліпич, М. Б. Кулинич, І. М. Байдакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.3. – С. 76-78. – [В статті зазначається, що економічний розвиток відбувається хвилеподібно. Дослідженням періоду підйомів та спадів в середньостроковому періоді займалось багато економістів науковців та практиків. Для зменшення амлітуди коливань необхідна розробка системних заходів, визначальне значення серед яких
належить інноваційним складовим.].

11.


Микитенко, В.В. Розроблення концепції управління прискореними циклами інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Микитенко, І. С. Гращенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №4. – С. 19-22.

12.


Нагорний, Є.І. Маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару [Текст] / Є. І. Нагорний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 106-111. – [В статті розроблена маркетингова модель інноваційного циклу створення нового товару з урахуванням механізму маркетингового тестування.


13.


Омельченко, Р.В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку [Текст] / Р. В. Омельченко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №1-2. – С. 31-34.

14.


Федулова, І.В. Циклічність інноваційного розвитку промислового підприємства [Текст] / І. В. Федулова // Проблеми науки. – 2009. – №6. – С. 8-16.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Інноваційні процеси”