Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Методи оцінки і виробу персоналу та їх удосконалення в сучасних умовах
1.


Алексеев, А.В. Использование компетентностного подхода в формировании эффективной системы трудовых отношений [Текст] / А. В. Алексеев, Н. В. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 10-14.

2.


Балабанюк, Ж. Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації [Текст] / Ж. Балабанюк // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 42-45.

3.


Бордиян, Д. Решенный кейс: 14 шагов к системной оценке [Текст] / Д. Бордиян, В. Шацкая // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 50-52. – [Разработка и внедрение проекта по оценке персонала ].

4.


Брінцева, О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом [Текст] / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2009. – №8. – С. 34-38.

5.


Ведерніков, М.Д. Методологія оцінки управлінського персоналу в системі мотивації ефективної праці [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 15-18. 

6.


Вознюк, Е. Негативная обратная связь: советы по эффективности [Текст] / Е. Вознюк // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №12. – С. 65-66. – [Оценка персонала].

7.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. 

8.


Дяків, О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах [Текст] / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – №13. – С. 98-104.

9.


Катанова, Л.А. Поиск, отбор и прием персонала на предприятии [Текст] / Л. А. Катанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 87-91. 
10.


Квіта, Г.М. Методика оцінки трудової активності персоналу промислового підприємства [Текст] / Г. М. Квіта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 72-76.

11.


Келембет, О. Что и для чего оценивать? [Текст] / О. Келембет, С. Теплов // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 20-22. – [Оценка персонала].

12.


Колот, А.М. Оцінка стану матеріальної мотивації персоналу організації: методичні засади [Текст] / А. М. Колот // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 7-8. 

13.


Кондратенко, О. Оценка - основа управления персоналом компании [Текст] / О. Кондратенко // Управление персоналом ( укр.). – 2008. – №6. – С. 14-17.

14.


Корнієнко, О.В. Удосконалення методів оцінки економічної ефективності використання управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. В. Корнієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 48-54.

15.


Кочетов, О. Використання методу трикутників для інтегральної оцінки якості роботи персоналу [Текст] / О. Кочетов, В. Шацька, І. Несторишен // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №4. – С. 207-210.

16.


Кочетов, О.П. Використання методу трикутників для інтегральної оцінки якості роботи персоналу [Текст] / О. П. Кочетов, В. М. Шацька, І. В. Несторишен // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.207-210.

17.


Кулик, М.В. Система управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / М. В. Кулик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 49-53.


18.


Лабенська, Т. Розробка методики оцінки персоналу підприємства [Текст] / Т. Лабенська // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 288-292.

19.


Майорова, Е. Оценить сотрудника сейчас или никогда [Текст] / Е. Майорова // Управление персоналом. – 2008. – №10. – С. 65-71. – [Россия].

20.


Мачтакова, О.Г. Методологічні підходи до оцінки управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. Г. Мачтакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 202-206.

21.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. 

22.


Сидор, О. Финансовая оценка эффективности [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 38-40. – [Оценка персонала].

23.


Соловей, Н. Виртуальность оценки персонала и реальность [Текст] / Н. Соловей // Компаньон.Стратегии. – 2009. – №1-2. – С. 57-60.

24.


Таран, М. Оценка компетенций по методике Hogan [Текст] / М. Таран // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 64-65.

25.


Ткач, А. Методи оцінювання управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / А. Ткач // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 222-225.

26.


Толпенко, Е. Оценка персонала: критерии, баллы, рейтинги [Текст] / Е. Толпенко // Управление компанией (укр.изд.). – 2006. – №12. – С. 104-109. – [Варианты построения системы оценки персонала].

27.


Ходаницкая, А. Методы оценки персонала [Текст] / А. Ходаницкая // Новый Персонал. – 2008. – №3 - 4. – С. 2-10.

28.


Шарко, А.І. Методологічні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / А. І. Шарко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 206-213.

29.


Шишкін, В. Проблеми оцінювання персоналу на підприємстві [Текст] / В. Шишкін, Н. Лозова // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 206-209.

30.


Ягунова, Н. Оценка деятельности персонала как основа построения системы управления [Текст] / Н. Ягунова, М. Смагина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 86-95.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Оцінювання персоналу,” “Відбір персоналу”