Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Сучасні системи оплати праці на підприємстві

1.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

2.


Галайда, Т.О. Проблема тендерної нерівності та її вплив на відмінності оплати праці в Україні [Текст] / Т. О. Галайда, В. Б. Васюта, М. К. Марченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 69-72.

3.


Гарват, О.А. Дослідження світового досвіду регулювання оплати праці в системі стратегічного управління сучасними підприємствами [Текст] / О. А. Гарват // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №6,Ч.2. – С. 197-200.

4.


Дієсперов, В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідності [Текст] / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці. – 2008. – №7. – С. 32-37.

5.


Дороніна, О.А. Оцінка впливу економічної кризи на стан оплати праці у промисловому регіоні [Текст] / О. А. Дороніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 113-117. 

6.


Єремян, О.М. Вдосконалення системи обліку та оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 116-119. 

7.


Звонар, В. Заробітна плата і соціальна відповідальність роботодавців в Україні [Текст] / В. Звонар // Праця і зарплата. – 2011. – №20. – С. 4-5.

8.


Калина, А.В. Удосконалення оплати праці як основного джерела доходів працюючих на основі підвищення ефективності праці [Текст] / А. В. Калина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 165-168.

9.


Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 68-73.

10.


Костишина, Т. Конкурентоспроможна оплата праці як основа економічного розвитку в умовах глобалізації та євроінтеграції [Текст] / Т. Костишина // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 377-384.

11.
65
К79
Крейчман, Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности [Текст] / Ф. С. Крейчман. – М. : ВШПП, 2009. – 488с.

12.
658
М36
Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні).

13.


Медведев, B.C. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності [Текст] / B. C. Медведев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 241-247.

14.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. 

15.


Петрова, І. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства [Текст] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2001. – №7. – С.22-27.

16.


Писаренко, Б. Методологічні аспекти ринокового механізму оплати праці [Текст] / Б. Писаренко, Н. Проценко // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 112-116.

17.


Покатаєва, О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві [Текст] / О. Покатаєва, Г. Кошулинська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 138-140.

18.


Поліщук, П.В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 255-258.

19.


Ревенко, А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №7. – С. 7-14.

20.


Семенов, А. Аналіз та вдосконалення оплати праці [Текст] / А. Семенов, А. Шарко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 232-238.

21.


Соколик, М. Тенденції у продуктивності та оплаті праці в Україні, високорозвинених країнах і нових країнах-членах ЄС [Текст] / М. Соколик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 385-395.

22.


Ставнича, М.М. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві [Текст] / М. М. Ставнича, О. В. Тесля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 196-198. 

23.
658
Ш33
Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. 

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Оплата праці”

http://www.info-works.com.ua/kursovi/ekonomika_praci/3338.html
Побудова ефективної системи оплати праці на підприємстві

http://posibnyky.vntu.edu.ua/ekonomika/92.htmФорми і системи оплати праці на підприємстві

http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67770.doc.htmСучасні тенденції у застосуванні форм і систем оплати праці

http://nauka-ua.ency.biz/?p=737
Сучасні методи підвищення продуктивності праці на підприємствах України