Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Мені потрібні матеріали по темі: "Менеджмент: процес навчання й самонавчання". Дякую!

1.


Баєва, О. САSE- STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять [Текст] / О. Баєва // Персонал. – 2007. – №6. – C. 70-74.

2.


Баранець, Г. Роль та компетенції ефективного інвестиційного менеджера [Текст] / Г. Баранець // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 13-16.

3.


Богатырева, М.А. Новые приоритеты в подготовке международных менеджеров [Текст] / М. А. Богатырева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 88-96.

4.


Вергилес, Э. Управленческая компетентность - основа развития потенциала менеджера высшей школы [Текст] / Э. Вергилес, Т. Захарова // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 96-107.

5.


Віхорт, Ю. Концептуальні підходи до профорієнтації майбутніх менеджерів України [Текст] / Ю. Віхорт // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 20-25.

6.
35.077
Д63
Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, А. О. Гідзула [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 308с. 

7.


Димченко, Н.С. Професійна рефлексія майбутнього менеджера як предмет психологічного дослідження [Текст] / Н. С. Димченко // Педагогіка і психологія. – 2008. – №2. – С. 110-121.

8.


Дударев, В.В. Методические аспекты подготовки и проведения тренинга по развитию коммуникативной компетентности менеджеров [Текст] / В. В. Дударев, М. В. Суворова // Инновации в образовании. – 2010. – №3. – С. 66-70.

9.


Ковальова, К. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін [Текст] / К. Ковальова, В. Ковальов // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 68-75.


10.


Кулик, Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8. – С. 116-123.

11.


Курмишева, Н. Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів: тотожність чи розбіжності? [Текст] / Н. Курмишева // Вища школа. – 2008. – №1. – С. 75-81.

12.


Лиходій, В. Поліпшення технології підготовки економістів [Текст] / В. Лиходій // Вища школа. – 2011. – №2. – С. 48-55.

13.


Лялин, А.М. Менеджеры, которые нам необходимы [Текст] / А. М. Лялин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 68-75. – [Как сформировать компетентность будущего менеджера].

14.


Медведев, Л.Д. Педагогическая система подготовки специалистов экономического профиля в условиях глобализации [Текст] / Л. Д. Медведев // Высшее образование сегодня. – 2009. – №1. – С. 66-69.

15.


Монако, Т.П. О некоторых проблемах экономического образования [Текст] / Т. П. Монако // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 87-89.

16.


Перевозова, О.В. Формирование конкурентоспособности будущего менеджера как педагогическая проблема [Текст] / О. В. Перевозова // Инновации в образовании. – 2009. – №3. – С. 18-25.

17.


Петрова, А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки [Текст] / А. Петрова // Рідна школа. – 2011. – №8-9. – С. 48-52.

18.


Познанська, А. Ефективність системи стимулювання менеджерів [Текст] / А. Познанська // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 147-151.

19.


Силин, А. Менеджер - это прежде всего первоклассный профессионал [Текст] / А. Силин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 52-53.

20.


Стадницький, Ю. «Просторова організація економіки» як напрям підготовки фахівців в Україні [Текст] / Ю. Стадницький // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 43-47.

21.


Сухочев, В.И. Как сформировать и оценить компетентность будущего менеджера? [Текст] / В. И. Сухочев, Ш. З. Валиев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 59-61.

22.


Федулова, Л. Ключові завдання підготовки інноваційних менеджерів в Україні [Текст] / Л. Федулова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №5. – С. 89-97.

23.


Хсіє, Ш. Різниця в індивідуальному сприйнятті системи віртуального супроводу у вивченні економічних дисциплін [Текст] / Ш. Хсіє // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 463-472.

24.
005
Ч-15
Чайка, Г.Л. Праця менеджера в системі управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 469с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
378
Ш37
Шевчук, С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2010. – 232с.

26.


Яндола, К.О. Застосування тренінгу при підготовці менеджерів у вищих навчальних закладах [Текст] / К. О. Яндола // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 118-120.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджер,” “Методика викладання”

http://textbooks.net.ua/content/view/6130/49/
Принцип зв`язку теорії з практикою та принцип єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку