Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>
> Добрий день
> Допоможіть знайти інформацію по темі
> "Еволюція розвитку регіональної економіки як науки"
1.


Большая, О. Вплив стану науково-технічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України [Текст] / О. Большая // Україна: аспекти праці. – 2012. – №4. – С. 11-17.

2.


Буга, Н. Методика оцінки впливу науково-технологічних факторів на розвиток промисловості проблемних регіонів [Текст] / Н. Буга // Економіка і прогнозування. – 2008. – №2. – С. 145-155.

3.


Волощенко, Г.І. Досвід формування регіональних науково-технічних комплексів [Текст] / Г. І. Волощенко, О. Б. Глаголєва // Науково-технічна інформація. – 2004. – №4. – С.43-48. – [технопарки и технополиси].

4.


Гладій, І. Міжнародна регіональна економіка як наука [Текст] / І. Гладій // Журнал Європейської економіки. – 2006. – №3, Т.5. – С. 220-236.

5.


Дмитрієв, В. Роль навчально-науково-виробничих комплексів в економічному розвитку регіону [Текст] / В. Дмитрієв // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 91-94. – [викладено проблеми інтеграції освіти, науки та виробництва].

6.


Долішній, М. Проблеми ринку праці : потенціал науки в регіональних інтересах управління [Текст] / М. Долішній, У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка. – 2000. – С. 76-82.

7.


Долішній, М.І. Організаційне та наукове забезпечення реалізації регіональної політики в України [Текст] / М. І. Долішній // Вісник економічної науки України. – 2004. – №2. – С.3-7.

8.


Драгунова, Т. Особливості сучасного формування і розвитку наукового потенціалу України в регіональному вимірі [Текст] / Т. Драгунова, І. Майданік // Україна: аспекти праці. – 2007. – №6. – С. 35-40.

9.


Кобушко, Я.В. Науково-методичні підходи до еколого-економічної оцінки відтворення інвестиційного потенціалу регіону [Текст] / Я. В. Кобушко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 64-68.

10.


Колісник, О.П. Механізм державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів України [Текст] / О. П. Колісник // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 51-53.

11.


Кравців, B.C. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи [Текст] / B. C. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 7-26.

12.


Максімова, В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загальнонаціональному та регіональному рівнях [Текст] / В. Максімова // Економіст. – 2008. – №11. – С. 50-53.

13.


Мараховський, А.А. Деякі питання ситуаційного управління науково-інформаційними ресурсами в регіональній економіці [Текст] / А. А. Мараховський, Л. М. Жунько // Науково-технічна інформація. – 2001. – №3. – С. 47-48.

14.


Медвідь, В.Ю. Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку [Текст] / В. Ю. Медвідь // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 157-163.

15.


Пельтек, Л.В. Формування єдиної науково-технічної політики як умова економічного зростання і розвитку промисловості регіонів [Текст] / Л. В. Пельтек // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 90-93.

16.


Пернацька, О.О. Основні напрями досліджень західних науковців у вивченні економіки культурної сфери та перспективи застосування їх результатів при плануванні розвитку регіонів в Україні [Текст] / О. О. Пернацька // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №15. – С. 45-48.

17.


Ригайло, С.Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України [Текст] / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. – 2008. – №4. – С. 215-222.

18.


Харківський регіон — найпотужніший науковий і освітній центр [Текст] // Новий колегіум. – 2009. – №2. – С. 14-18.

19.


Чичкало-Кондрацька, І. Стратегічні орієнтири розвитку науково-виробничого потенціалу регіонів в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції України [Текст] / І. Чичкало-Кондрацька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №2. – С. 19-26.

20.


Янукович, В. Наука і практика управління соціально-економічним розвитком регіону [Текст] / В. Янукович // Економіка України. – 2002. – №11. – С.4-17.

21.
811.111
Р31
Реальні ідеї-у життя. Матеріали 1-ої регіональної науково-практичної конференції TESOL-Україна [Текст] = Bright ideas-real practice.The 1-st Regional Tesol - Ukraine Conference. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 90с. – [На англ. мові].

22.
332
М23
Манів, З.О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 638с. – (Вища освіта в Україні).


23.
332
Ш37
Шевчук, Л.Т. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319с.


24.
332
С13
Савченко, В.Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339с.

25.

http://pidruchniki.ws/13761025/rps/predmet_zavdannya_nauki
Регіональна економіка - Зінь Е.А.
26.

http://rudocs.exdat.com/docs/index-69221.htmlОсновные направления развития региональной экономики как науки Новое понимание концепции региона: регион как квазигосударство, регион как квазикорпорация, регион как рынок, регион как социум
Лекция
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Регіональна економіка”