Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Надайте мені, будь ласка, список літератури до курсової роботи з фінансового обліку на тему "Основні засоби як об`єкт фінансового обліку". Дякую.

Кількість документів за вашим запитом в електронному каталозі бібліотеки нараховує 520 джерел. Тому додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ облік основних засобів”.

1. 657
Б12 Бабіч, В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288с. – [Рекомендовано МОН України].

2. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с.

3.
Вишневецька, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №105. – С. 8-12.

4.
Вишневецька, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №11. – С. 23-27.

5. 657
Г52 Гладких, Т.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гладких. – К. : ЦНЛ, 2007. – 480с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Канєва, Т. Облік основних засобів державного сектора України: стан і перспективи [Текст] / Т. Канєва, С. Шевченко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 3-7.

7.
Кіндюшенко, І. Основні засоби на підприємстві [Текст] / І. Кіндюшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №104. – С. 5-9.

8.
Кіпчинська, С. Облік основних засобів у сучасних умовах господарювання: основні аспекти вдосконалення [Текст] / С. Кіпчинська // Персонал. – 2011. – №2. – С. 50-55.

9. 657
К55 Коблянська, О.І. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. І. Коблянська. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 471с. – (Вища освіта ХХІ століття).

10.
Ковальов, Д. Переоцінка основних засобів: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Д. Ковальов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №120. – С. 14-21.

11.
Корнійчук, Г. Основні засоби на підприємстві [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №95. – С. 6-12.

12. 657
К88 Кужельний, М.В. Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

13. 657
Н37 Нашкерська, Г.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с.

14.
Облік основних засобів [Текст] // Баланс-бюджет. – 2008. – №41. – С. 4-15.

15.
Основні засоби на підприємстві [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №97. – С. 5-8, 57-59.

16.
Основні засоби: відповіді на актуальні бухгалтерські запитання [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2011. – №18. – С. 6-137.

17.
Основні засоби: облік без помилок і санкцій [Текст] // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2010. – №9. – С. 4-89.

18.
Пархоменко, В. Бухгалтерський облік основних засобів [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №14. – С. 36-42. – [Вкладка].

19.
Прокопенко, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №100. – С. 41-46.

20.
Прокопенко, В. Основні засоби на підприємстві [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №101. – С. 5-8.

21.
Рибченко, М. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку основних засобів [Текст] / М. Рибченко, В. Кириленко // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 134-137.

22.
Скоробогата, Л.В. Концепція обліку основних засобів в форматі фінансової та податкової звітності [Текст] / Л. В. Скоробогата, В. А. Шпак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 155-159. –

23.
Сльота, Л. Облік надходження основних засобів [Текст] / Л. Сльота // Казна України. – 2011. – №4. – С. 20-22.

24.
Смоліна, О. Облік основних засобів [Текст] / О. Смоліна // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №106. – С. 9-18.

25.
Тема 1. Облік основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №66. – С. 5-40. – [Первинні документи].

26. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія].

27.
Труш, В.Є. Шляхи узгодження бухгалтерського та податкового обліку основних засобів [Текст] / В. Є. Труш, О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 101-105.

28. 657
Ф59 Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів [та ін.] за ред.: В.К.Орловой, М.С. Орлів, С.В.Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510с.

29. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.

30. 657
Ч-34 Чебанова, Н.В. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко. – К. : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер). – [Затверджено МОН України].

31.
Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД «Ліга : Закон» (6 поверх НБ ХНУ)