Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Прошу надати мені список літератури для виконання курсової роботи з фінансового обліку на тему "Витрати підприємства : визначення, критерії визнання, особливості бухгалтерського обліку". Дякую.
1.
Облік витрат виробничої діяльності підприємства [Текст] // Баланс. Бібліотека бухгалтера. Методичний посібник. – 2003. – №3. – С. 81-88.

2.
Безверхий, К. Організація первинного обліку непрямих витрат промислових підприємств [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №2. – С. 16-23.

3.
Безверхий, К. Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб- підприємців на загальній системі оподаткування [Текст] / К. Безверхий, С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №6. – С. 25-31.

4.
Бойко, В.В. Оборотність матеріальних витрат на підприємстві та необхідність їх відтворення [Текст] / В. В. Бойко, О. Ю. Будинська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №3. – С. 138-142.

5.
Гура, Н. Особливості обліку витрат на підприємствах житлово-комунального господарства [Текст] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №6. – С. 28-33.

6.
Дерій, В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С. 7-11.

7.
Єськов, О. Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. – 2006. – №10. – С. 19-21.

8.
Задорожний, О. Податковий облік витрат підприємства, їх склад та порядок визнання [Текст] / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. – 2011. – №28. – С. 10-12. – [Вкладка].

9.
Золотухін, О. Витрати підприємства з нерегулярною діяльністю [Текст] / О. Золотухін // Баланс. – 2012. – №9. – С. 38-41.

10.
Король, С.Я. Забезпечення витрат і платежів підприємства в системі бухгалтерського обліку [Текст] / С. Я. Король, В. В. Сопко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 169-175.

11.
Костюк, В. Нюанси обліку доходів і витрат підприємця [Текст] / В. Костюк // Баланс. – 2009. – №35. – С. 29-31.

12. 658.14/.17
Л84 Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія].

13.
Оспіщев, В. Удосконалення обліку витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства [Текст] / В. Оспіщев, О. Чумак // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №3. – С. 16-19.

14.
Петрига, Д. Сайт підприємства: права, витрати та їх облік [Текст] / Д. Петрига // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №25. – С. 21-22.

15.
Тимощук, С. Витрати подвійного призначення: податковий облік [Текст] / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2012. – №26. – С. 19-23. – [Вкладка].

16.
Трофімова, Л. Включення до складу валових витрат понесених підприємством витрат, пов`язаних з реалізацією товарів за ціною, нижчою за ціну придбання [Текст] / Л. Трофімова, М. Федоренко // Вісник податкової служби України. – 2010. – №14. – С. 43-45.

17.
Хусід, А. Як підприємцям-загальносистемникам обліковувати витрати: особливості для торгівлі [Текст] / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №87. – С. 14-18.

18.
Циганенко, В. Архів на підприємстві: організовуємо та облікуємо витрати на його створення [Текст] / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №84. – С. 28-31.

19.
Чернецька, Р. Бухгалтерський облік витрат на реєстрацію підприємства [Текст] / Р. Чернецька // Вісник податкової служби України. – 2007. – №39. – С. 60-61.

20. 658
Ш35 Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні
Рекоменжовано МОН України].

21.
Ширченко, С.С. Методика та організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції [Текст] / С. С. Ширченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №23. – С. 43-44.

http://studentbooks.com.ua/content/view/201/35/1/1/Витрати підприємства, критерії визначення, класифікація
http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_1/21.htmВизнання, класифікація та оцінка основних засобів

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_27/Stati/25PDF.pdfОблік доходів та фінансових результатів підприємства

http://optikomt.narod.ru/Kurs_lekcij/Economics/123.html Витрати виробництва та їх види

http://studentbooks.com.ua/content/view/257/50/1/4/Витрати виробництва і прибуток

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Витрати підприємства” , ‘’Обік витрат’’