Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть з літературою на тему:
> Особливості функціонування провідних університетів зарубіжних країн
1.


Андрюшина, О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень [Текст] / О. Андрюшина // Вища школа. – 2010. – №9. – С. 70-80.

2.


Белицкая, Е.В. Современное состояние тьюторской системы обучения в университетах Англии [Текст] / Е. В. Белицкая // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 71-74.

3.


Белякова, Н.Ю. Исторический опыт тьюторства в британской высшей школе [Текст] / Н. Ю. Белякова // Высшее образование сегодня. – 2006. – №8. – С. 64-68.

4.
378
Б59
Бідюк, Н.М. Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії [Текст] : монографія / Н. М. Бідюк за ред. Н.Г. Ничкало. – Хмельницький : Хмельницька міська друкарня, 2004. – 306с. 


5.


Вишнякова, И.В. Опыт подготовки инженеров к управлению интеллектуальной собственностью в университете штата Аризона [Текст] / И. В. Вишнякова, С. В. Барабанова, А. А. Соколова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №3. – С. 17-23.

6.
378
В54
Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384с. – [Затверджено МОН України].

7.


Воронка, Г. Університети в Канаді та Великобританії як навчально-освітні та науково-дослідні центри [Текст] / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2006. – №1. – С. 28-30.

8.
37
Г16
Галус, О.М. Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – К. : Вища школа, 2006. – 215с.

9.
37
А43
Довбуш, Ю. Становлення системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери Франції [Текст] / Ю. Довбуш, А. А. Рідкодубська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1№Вип.5.-Вип.5. – С. 122-123.

10.
37
А43
Загорійчук, А. Вища освіта в Японії [Текст] / А. Загорійчук, О. В. Мартинюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1№Вип.5.-Вип.5. – С. 100-102.

11.


Зварич, І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США [Текст] / І. Зварич // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 42-51.

12.


Зварич, І. Критерії оцінювання педагогічної компетентності викладачів у США та застосування методу відеозапису [Текст] / І. Зварич // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 56-64.

13.


Зварич, І.М. Стандарти педагогічної компетентності викладачів США [Текст] / І. М. Зварич // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 53-59.

14.


Зигало, О. Державна освітня політика Франції в контексті європейської співпраці у сфері освіти [Текст] / О. Зигало // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 115-117.

15.


Ільницький, Д.О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі [Текст] / Д. О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 50-63.

16.


Кікіна, Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою [Текст] / Н. Кікіна // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 65-71.

17.


Колб, Л. В гостях у Кембриджа [Текст] / Л. Колб // Сегодня. – 2011. – №274. – С. 12-13.

18.
37
Л38
Левченко, Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах [Текст] : монографія / Т. І. Левченко. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 512с.

19.


Орусова, О.С. Современные тенденции развития высшего образования в Японии [Текст] / О. С. Орусова // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 64-69.

20.


Пазюра, Н. Інтеграція освітнього і промислового секторів у підготовці виробничого персоналу в Японії [Текст] / Н. Пазюра // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 76-84.

21.


Пичугина, Г.В. Учебно методическое обеспечение проектной деятельности в США [Текст] / Г. В. Пичугина // Школа и производство. – 2006. – №5. – С. 11-16.

22.


Сейдаметова, З. Народження освітнього тестування в США: історія і персоналії [Текст] / З. Сейдаметова, В. Темненко // Українська мова та література. – 2007. – №7-8. – С. 39-40.

23.


Спепашко, В. Організація науково-дослідних робіт у вищих закладах освіти США [Текст] / В. Спепашко // Шлях освіти. – 2006. – №2. – С. 23-27.

24.


Тарасова, О. Професійна підготовка фахівців-міжнародників у вищих навчальних закладх США [Текст] / О. Тарасова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – С. 89-96.

25.


Тарасюк, Л.Н. Обеспечение качества высшего образования в Великобритании в контексте Болонского процесса [Текст] / Л. Н. Тарасюк // Alma mater. – 2010. – №5. – С. 68-78.

26.
37
А43
Фоміна, К. Освіта по-англійськи [Текст] / К. Фоміна, Є. Є. Мручко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3№Т.1.-Т.1. – С. 88-90.

27.


Халин, В.Г. Исследовательские университеты: мировой опыт [Текст] / В. Г. Халин, Е. М. Коростышеская // Инновации. – 2005. – №7. – С. 78-82. – [Образование и инновации].

28.


Шаран, Р. Етапи розвитку дистанційної освіти у США [Текст] / Р. Шаран // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 34-41.

29.


Шулікін, Д. Побачити Париж і... [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2011. – №93-94. – С. 10. – [Вища французька освіта користується попитом у всьому світі].

30.

Инженерное образование сегодня: проблемы и тенденции. Интервью с И.Б. Федоровым [Текст] // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 7-12. – [И.Ф.Федоров - академик РАН, президент МГТУ им. Н. Баумана].
31.

Цеховой, Н.Л. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру. Опыт Томского государственного университета [Текст] / Н. Л. Цеховой // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 76-80.

32.

http://www.uni-versity.info/harvard Гарвардский университет

33.

http://znaimo.com.ua/Кембриджський університет
34.

http://www.globaldialog.ru/countries/great_britain/universitiesВысшее образование в университетах Великобритании и АнглииДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Освіта за кордоном....”

>