Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день! Допоможіть мені, будь ласка, знайти літературу на тему "Регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні". Дякую!

1.
Андрусенко, Н. Сучасний ринок праці висуває молоді жорсткі умови [Текст] / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2011. – №22. – С. 4-5.

2.
Василишина, С. Особливості державного регулювання ринку праці молоді [Текст] / С. Василишина // Економіка та держава. – 2009. – №3. – С. 91-94.

3.
Дробиш, Л.В. Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону [Текст] / Л. В. Дробиш // Маркетинг в Україні. – 2011. – №2. – С. 41-45.

4. 330.342.146
Ф79 Дяків, О.П. Проблеми молодіжного ринку праці регіону [Текст] / О. П. Дяків // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 160-163.

5.
Ільїч, Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи [Текст] / Л. Ільїч // Україна: аспекти праці. – 2011. – №8. – С. 12-20.

6.
Коваль, Н.О. Економічні та соціально-демографічні аспекти молодіжного ринку праці [Текст] / Н. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 221-225.

7.
Корчун, М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України [Текст] / М. Корчун // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – С. 35-39.

8.
Кравченко, В.Л. Оцінка зрушень в галузевій структурі молодіжного сегменту ринку праці України [Текст] / В. Л. Кравченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 11-14. –

9.
Курило, І. Молодь і ринок праці [Текст] / І. Курило // Праця і зарплата. – 2011. – №27. – С. 4-5.

10.
Лісогор, Л.С. Конкурентоспроможність випускників на ринку праці та шляхи її підвищення [Текст] / Л. С. Лісогор // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 233-237.

11. 37
А43 Макарчук, О. Професійна самореалізація молоді: соціологічний аспект [Текст] / О. Макарчук, Т. Захарова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1№Вип. 2.-Вип. 2. – С. 168-169.

12.
Маліков, В. Державна політика соціального захисту молоді в Україні [Текст] / В. Маліков // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 154-155.

13.
Мещерякова, Е.В. Проблемы трудоустройства и программы содействия занятости молодежи [Текст] / Е. В. Мещерякова, Н. Б. Рысева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 123-127.

14.
Старцун, В.І. Стан молоді на ринку праці міста Хмельницького [Текст] / В. І. Старцун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 218-221. –

15.
Талан, М. Зайнятість молоді- основа національної стратегії розвитку [Текст] / М. Талан, М. Семенюк // Соціальний захист. – 2011. – №7. – С. 7-11.

16. 330.342.146
Ф79 Юрчик, Г.М. Удосконалення механізмів державного регулювання молодіжного сегмента ринку праці [Текст] / Г. М. Юрчик // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 583-591.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “праця молоді”, «зайнятість молоді»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету