Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора,напишіть будь ласка список літератури на курсову роботу з управлінського обліку на тему: калькулювання витрат на основі діяльності.Дякую
1.
657
Г61
Голов, С.Ф. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704с.

2.


Строїч, С. Як скласти калькуляцію витрат на проведення семінару [Текст] / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік – 2004. – №17. – С. 24-27.

3.


Огійчук, М. Удосконалення обліку та калькуляції витрат при переробці цукросировини [Текст] / М. Огійчук, Т. Шев`якова // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 119-126.

4.


Сметанко, О. Удосконалення методики обліку витрат і калькулювання собівартості турпродукту (послуг) на підприємствах туризму [Текст] / О. Сметанко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №7. – С. 39-45.

5.
657
Д55
Добикіна, Є.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Є. К. Добикіна, В. В. Ровенська, В. С. Рижиков. – К. : Вид. Дім "Слово", 2005. – 272с.

6.


Фоменко, А.Л. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів [Текст] / А. Л. Фоменко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 173-177. – [У статті розкрито сутність методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, їх відмінності та класифікація. Автором розглянуто особливості діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів та їх вплив на оптимальний вибір методу обліку витрат.].

7.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. /  за ред. А.В. Шегеди. – К. : Знання, 2005. – 431с. 

8.


Гришко, Н.В. Ієрархічна структура функціональної системи калькулювання та обліку витрат [Текст] / Н. В. Гришко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №10. – С. 3-6.

9.


Кріпак, Л.О. Особливості формування витрат на виробництво та собівартості продукції на промислових підприємствах [Текст] / Л. О. Кріпак // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 366-370.

10.


Башуцька, О.С. Проблеми і напрями оптимізації витрат бюджетного закладу в умовах становлення системи тендерних відносин [Текст] / О. С. Башуцька, Н. І. Карпишин // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 79-83. – [Розглянуто окремі теоретичні і практичні аспекти функціонування тендерної системи закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти і вказано її найсуттєвіші недоліки. Запропоновано і апробовано економіко-математичну модель оптимізації витрат бюджетного закладу на закупівлю медикаментів і виробів медичного призначення.].

11.


Когут, У.І. Удосконалення номенклатури статей калькуляції собівартості продукції [Текст] / У. І. Когут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 61-68.

12.


Ющишина, Л.О. Калькулювання та облік витрат на виробництво продукції [Текст] / Л. О. Ющишина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 443-450.

13.


Белоусова, І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості [Текст] / І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4. – С. 3-10.

14.


Лисиця, Т. Планування витрат та обсягу виробництва [Текст] / Т. Лисиця // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 102-113.

15.


Дзебих, І. ABC-метод у корпоративних системах реалізації продукції [Текст] / І. Дзебих // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №5-6. – С. 33-35. – [Метод калькуляції витрат по функціях].

16.


Золотухін, О. Бухгалтерський та податковий облік продукції кар`єру та виробництва щебеню [Текст] / О. Золотухін // Вісник податкової служби України. – 2010. – №47. – С. 39-41. – [Вкладка].

17.


Гура, Н.О. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації [Текст] / Н. О. Гура // Фінанси України. – 2010. – №12. – С. 89-96. – [Облік на підприємстві].

18.


Фабіянська, В. Об`єкти обліку витрат і калькулювання у виробництві біопалива [Текст] / В. Фабіянська // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 70-74.

19.


Курок, О.О. Активізація митно-тарифного регулювання в системі економії витрат та економічної безпеки підприємств [Текст] / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 21-25. – [Визначені заходи активізації митно-тарифного регулювання в системі економічної безпеки та економії в цілому витрат виробництва конкурентоспроможної продукції промислових підприємств.
].

20.


Проданчук, М. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 62-65.

21.


Шевчук, Л.П. Внутрішній контроль за калькулюванням собівартості продукції [Текст] / Л. П. Шевчук, І. І. Божок, Т. В. Андрієць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 104-106.

22.


Овод, Л.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні та за кордоном. [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 173-177.

23.

http://readbookz.com/book/119/3152.htmlКалькулювання на основі діяльності.

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Калькуляція витрат....”