Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Суть та економічні наслідки зовнішньої заборгованості для України.

1.
Вахненко, Т. Теоретичні засади формування зовнішнього національного боргу [Текст] / Т. Вахненко // Вісник Національного банку України. – 2006. – №9. – С. 16-25.

2. 336
А43 Дячук, Т.І. Роль Національного банку України в обслуговуванні державного боргу [Текст] / Т. І. Дячук, А. А. Мельник, С. М. Дідик // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 10-13.

3.
Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції [Текст] / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – №1(14). – С. 49-58.

4. 339.7
К64 Кондусова, Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 200с.

5.
Лондар, С. Загрози борговій стійкості України у 2011 році [Текст] / С. Лондар // Казна України. – 2011. – №3(12). – С. 22-24.

6.
Луців, Б. Детермінанти зовнішньої і внутрішньої заборгованості України в контексті політики відвернення фінансового банкрутства [Текст] / Б. Луців // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 110-114.

7.
Любохинець, Л.С. Проблеми реструктуризації зовнішньої заборгованості як напрямок економічної безпеки України [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. А. Рибчинська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 165-170.

8. 339.7
М69 Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 244с. –

9.
Мних, А. Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв`язання [Текст] / А. Мних // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 47-48.

10.
Омельчук, С. Стан ринку боргових зобов`язань в Україні [Текст] / С. Омельчук // Економіст. – 2007. – №10. – С. 32-36.

11. 339.7
О-75 Оспіщев, В.І. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк, В. В. Кривошей. – К. : Знання, 2006. – 335с.

12.
Пазізіна, К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз [Текст] / К. Пазізіна // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 127-131.

13.
Паливода, К. Державний борг та політика фінансових запозичень в Україні [Текст] / К. Паливода // Банківська справа. – 2011. – №4. – С. 66-82.

14.
Печенюк, Н.M. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду [Текст] / Н. M. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 270-274.

15.
Печенюк, Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 132-141.

16.
Печенюк, Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 274-282.

17. 336
С91 Рижко, В.В. Зовнішній борг та боргова безпека країни [Текст] / В. В. Рижко, І. В. Форкун // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 140-143.

18.
Руденко, В. Життя в борг [Текст] / В. Руденко // Галицькі контракти. – 2011. – №20-21. – С. 20. – [Державний борг України].

19.
Рязанова, Н.С. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості [Текст] / Н. С. Рязанова // Фінанси України. – 2005. – №7. – С. 26-38.

20.
Філоненко, К. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури [Текст] / К. Філоненко // Статистика України. – 2010. – №2. – С. 31-36.

21.
Флейчук, М. Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн [Текст] / М. Флейчук, Р. Андрусів // Економіка України. – 2012. – №1. – С. 16-26.

22.
Флейчук, М.І. Ризикованість зовнішніх запозичень для посттрансформаційних економік [Текст] / М. І. Флейчук, Р. Р. Андрусів // Фінанси України. – 2011. – №11. – С. 33-44.

23. 336
С91 Фордзюн, О.А. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] / О. А. Фордзюн, О. А. Фрадинський // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 41-44.

24.
Шелудько, Н.М. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банків України в умовах економічної кризи [Текст] / Н. М. Шелудько, К. В. Ануфрієва // Фінанси України. – 2009. – №10. – С. 55-70.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ зовнішня заборгованість України”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету