Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть,будь ласка,найти літературу на курсову `Теорії міжнародної торгівлі та їх вплив на макроекономічні процеси`.Дякую
1. 330.101.541
А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2-х кн. [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / за ред.: С. Панчишина, П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 723с. – [Рекомендовано МОН України].

2. 330.101.541
В24 Введение в макроэкономику [Електронний ресурс] : учеб. пособие / под ред. М.Е. Дорошенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 175с.

3.
Будкін, В.С. Сучасні тенденції регіональних змін в міжнародній торгівлі [Текст] / В. С. Будкін // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 104-110.

4.
Власов, В. Глобалізаційний вплив-стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі [Текст] / В. Власов // Економіка України. – 2008. – №4. – С. 63-72.

5.
Воробьева, Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли [Текст] / Е. А. Воробьева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 37-42.

6.
Гоголадзе, Н.Г. Анализ и моделирование макроэкономических процессов в переходный период [Текст] / Н. Г. Гоголадзе // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2003. – №1. – С.82-96.

7.
Голубій, І. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі [Текст] / І. Голубій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №73, Ч.1. – С. 107-115.

8. 330.101.541
Г67 Горбачук, В. Макроекономічні методи: теорії та застосування [Текст] / В. Горбачук. – К. : "Кий", 2000. – 271c.

9.
Жук, М. Макроекономічні аспекти інформатизації зовнішньої торгівлі [Текст] / М. Жук // Вісник ТАНГ. – 2002. – №2. – С. 74-76.

10. 330.101.541
К17 Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 656с.

11.
Ковтонюк, О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі [Текст] / О. В. Ковтонюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 11-16.

12.
Михайлов, Р. Тенденції і суперечності міжнародної торгівлі [Текст] / Р. Михайлов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №82,Ч.2. – С.85-94.

13. 330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2005. – 536с.


14.
Пузанова, І.І. Теоретичні моделі формування умов сучасної зовнішньої торгівлі [Текст] / І. І. Пузанова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №55,Ч.2. – С. 137-145.

15.
Редькіна, В. Зовнішньо-торговельна політика держави та теорія міжнародної торгівлі [Текст] / В. Редькіна // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 53-55.

16. 339.5
С12 Савельєв, Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв за ред. О.А. Устенка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 504с.

17. 339.5
С12 Савельєв, Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв за ред. О.А. Устенка. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504с.

18.
Сутырин, С. Глобальный экономический кризис как фактор трансформации международной торговой системы [Текст] / С. Сутырин // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №8. – С. 25-30.

19.
Флюд, І. Теорія міжнародної торгівлі: екологізація поглядів [Текст] / І. Флюд // Економіка та держава. – 2009. – №4. – С. 38-41.

20.
Чубукова, О.Ю. Сучасні підходи до моделювання процесів макроекономічного регулювання [Текст] / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Г. Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 181-186.

21.
Шиманська, О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу [Текст] / О. Шиманська // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №2. – С. 159-164.

22. http://readbookz.com/book/42/1890.htmlМіжнародна торгівля і теорія порівняльних переваг

23. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Міжнародна торгівля.....”