Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату з менеджменту за темою "Закони царя Хаммурапі".
1. 34(477)
Г54 Глиняний, В.П. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. П. Глиняний. – 6-те вид. – К. : Істина, 2010. – 768с.

2. 32.01
П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс [Текст] : підручник / Ф. М. Кирилюк, А. Є. Конверський, В. Ф. Білик, В. Ф. Цвих за ред. Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2004. – 704с. – [Затверджено МОН України].

3. 32.01
П50 Політологія [Текст] : підручник / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько [та ін.] за ред. Ф.М. Кирилюк. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Здоров`я, 2004. – 776с. – [Існує електронна копія]. – [Допущено МОН України].

4. 34
Х76 Хома, Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Хома. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 480с.

5. http://in1.com.ua/book/10227/5712/Джерела права. Закони царя Хаммурапі

6. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htmЗаконы вавилонского царя Хаммурапи

7. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/708/13/Книга: Історія держави і права зарубіжних країн.Мудрак

8. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Історія держави і права.....”