Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!!!
> Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для написання курсрвої роботи по темі "Технологія спортивного туризму"
> Наперед спасибі)))

1.


Українські трофеї "Євро" [Текст] // Міжнародний туризм. – 2012. – №3. – С. 1120-120.

2.


Адамик, В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів [Текст] / В. Адамик, І. Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №4. – С. 134-142. – [Спортивний туризм].

3.


Варвинец, С. Даешь лыжню! [Текст] / С. Варвинец // Бизнес. – 2007. – №8. – С. 116-119. – [Горнолыжный туризм в Украине].

4.
796
В99
Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учеб. для высш. пед. учеб. заведений / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, Д. Н. Немытов. – 2-е изд., доп. – М. : Академия, 2004. – 208с. – (Высщее профессиональное образование).

5.


Дудкін, І. Kross по Америці [Текст] / І. Дудкін // Міжнародний туризм. – 2007. – №5. – С. 38-45. – [Чикаго - одне з найкрасивіших міст Північної Америки].

6.


Заневська, Л. Модель системи спортивно-оздоровчого туризму [Текст] / Л. Заневська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – №6. – С. 30-33.

7.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. 

8.


Крапива, С. Право на борт [Текст] / С. Крапива // Бизнес. – 2006. – №40. – С. 102-104. – [Яхтенный туризм].

9.


Логунова, Н.А. Комплексный механизм стимулирования развития яхтенного туризма в Крыму [Текст] / Н. А. Логунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 208-214.

10.
338.48
М21
Мальська, М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661с. 

11.


Онисько, О. Спортивний туризм [Текст] / О. Онисько // Університет. – 2010. – №3(79). – С. 13.

12.


Рибак, С.О. Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні як макропроект міжнародного туризму: передумови ефективної реалізації [Текст] / С. О. Рибак, І. О. Темник // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 37-41.

13.
796.5
С42
Скалій, О.В. Спортивний туризм [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Скалій, Ю. А. Грабовський, Т. В. Селезньова. – Тернопіль-Херсон : ТНУ, 2005. – 225с.

14.


Шилова, О.Б. Интеграция детей-инвалидов в общество с помощью спортивно-оздоровительного туризма [Текст] / О. Б. Шилова // Социальная работа. – 2007. – №2. – С. 41-43.

15.
338.48
М50
Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко [та ін.] за ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2005. – 596с. 

16.

http://tourlib.net/books_ukr/grabovsky.htm Спортивний туризм

17.

http://turism-education.ru/otvety-na-gos-po-turizmu-texnologiya-organizacii-sportivnogo-turizma-osobennosti-motivacij.htmlТехнология организации спортивного туризма. Особенности мотиваций. Основные мировые дестинации. Организационные особенности.

18.

http://altruism.ru/sengine.cgi/13/41/31Спортивный туризм на новом витке развития

19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cпортивний туризм.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету