Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня ! Мені потрібна література на курсову з Держава та право на тему:"Становлення та розвиток державно-правової думки в Україні". Дякую!
1.
Бедрій, М. Особливості розгляду цивільних справ в українському копному судочинстві (XІV-XVIII ст.) [Текст] / М. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 6-9.

2.
Бичко, А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства [Текст] / А. Бичко // Психологія і суспільство. – 2010. – №3. – С. 8-34.

3.
Буша, Н. До питання становлення та розвитку цивільного права України у X - першій половині XIX ст. [Текст] / Н. Буша // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №1. – С. 14-17.

4.
Габінет, Д.А. Форма Української держави в теоретичній спадщині Є. X. Чикаленка [Текст] / Д. А. Габінет // Університетські наукові записки. – 2010. – №3. – С. 18-23.

5. 34(477)
І-20 Іванов, В.М. Історія держави і права України [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч.2 / В. М. Іванов. – К. : МАУП, 2003. – 224с.

6.
Луцький, І. Характеристика світоглядних джерел українського права [Текст] / І. Луцький // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №6. – С. 102-105.

7.
Луцький, І. Християнські основи козацького права [Текст] / І. Луцький // Університетські наукові записки. – 2011. – №2. – С. 40-44.

8.
Мацькевич, М. Конституційне законодавство в ЗУНД [Текст] : історико-правові аспекти / М. Мацькевич // Право України. – 2011. – №2. – С. 255-261.

9.
Мусієнко, Б. Історія правового регулювання трудової юстиції в Україні [Текст] / Б. Мусієнко // Віче. – 2011. – №18. – С. 18-21.

10.
Наливайко, Л. Сучасний державний лад України: історія становлення і розвитку [Текст] / Л. Наливайко // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 6-14.

11.
Оглоблин, О. Бендерська Конституція 1710 року [Текст] / О. Оглоблин // Вибори та демократія. – 2010. – №2-3. – С. 112-119.

12.
Омельчук, О.М. Особливості поєднання волі і розуму у концепції правової поведінки доби Середньовіччя [Текст] / О. М. Омельчук // Університетські наукові записки. – 2011. – №1. – С. 324-322.

13.
Павко, А. Суспільно-політична думка та правові відносини в Київській Русі [Текст] / А. Павко // Історія України. – 2008. – №37. – С. 4-6.

14.
Панфьорова, М. Витоки формування політико-правової думки в Україні [Текст] / М. Панфьорова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С. 133-136. – [Історія держави і права].

15. 34(477)
П43 Погорілко, В.Ф. Правознавство [Текст] : підручник / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. – К. : Каравела, 2011. – 592с


16.
Словська, І. Ідеї парламентаризму у поглядах державних діячів (початок ХХ ст.) [Текст] / І. Словська // Право України. – 2012. – №3-4. – С.473-479.

17.
Сорокін, Р. Формування політико-правових поглядів Соломона Крима в 1938-1903 роках [Текст] / Р. Сорокін // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 86-90.

18.
Стащенко, О. Концептуальні основи вчення П.О. Недбайла про право [Текст] / О. Стащенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 150-153.

19.
Тимошенко, В. Свобода і необхідність в історії політико-правової думки [Текст] / В. Тимошенко // Право України. – 2006. – №10. – С. 24-28.

20.
Токарчук, О. С.П. Шелухін про форму держави [Текст] / О. Токарчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 134-137.

21.
Яцишин, М. Правові основи автономії України у ХVІІ-ХVІІІ століття [Текст] : історико-правове дослідження / М. Яцишин // Право України. – 2011. – №10. – С. 278-284.

22. http://ubooks.com.ua/books/00036/inx19.php ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

23. http://disser.com.ua/contents/17377.html ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА
С.С. ДНІСТРЯНСЬКОГО

24. http://studentam.kiev.ua/content/view/591/64/ Теорія держави і права (Федоренко Г. О.)
25. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Історія держави і права України....”

26. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету