Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, із пошуком літератури для курсової роботи на тему:
> "Управлінський облік та система внутрішньої звітності".
> Дуже дякую!

Кількість документів за вашим запитом в електронному каталозі бібліотеки нараховує біля 400 джерел. Тому бажано вказати за який період часу Вас цікавить інформація або конкретизувати запит.

1. 657
А92 Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Білорусець, Л.М. Управлінський облік і формування стратегії розвитку комерційного банку [Текст] / Л. М. Білорусець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 135-137.

3.
Болдуєв, М. Організація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах [Текст] / М. Болдуєв, В. Корінєв // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 190-194.

4.
Бочуля, Т.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управлінського обліку [Текст] / Т. В. Бочуля, А. В. Янчев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 275-282.

5. 657
Г20 Гарасим, П.М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернополь, 2003. – 522с.

6.
Голов, С. Управлінський облік на основі теорії обмежень [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №6. – С. 40-48.

7. 657
Д56 Добровський, В.М. Управлінський облік [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова. – К. : КНЕУ, 2003. – 235с.

8.
Дяків, В. Управлінський облік в Україні - реальність сьогодення [Текст] / В. Дяків // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 76-80.

9.
Козлова, М.О. Внутрішня звітність про стан резервів підприємства як основа прийняття управлінських рішень [Текст] / М. О. Козлова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 38-43. – [У статті наголошено на важливості складання внутрішньої звітності про стан та рух резервів; запропоновано форми внутрішніх звітів про стан та рух окремих видів резервів, що ґрунтуватимуться на даних бухгалтерського обліку та дозволять забезпечити управлінський персонал якісною інформацією для прийняття ефективних рішень, спрямованих на управління грошовими потоками та процесом резервування].

10.
Кузнецова, С.А. Теоретичні та практичні питання формування внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності [Текст] / С. А. Кузнецова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 165-170. – [Запропоновано підходи щодо створення нової форми звітності на підприємстві з урахуванням корисності інформації та протидії негативному впливу екзогенних та ендогенних факторів. В основу організації процесу формування та інтерпретації внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності покладено теорему неможливості К. Ерроу.].

11.
Майдановим, П.М. Елементи методу управлінського обліку [Текст] / П. М. Майдановим, Л. Б. Прокопович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 265-271.

12.
Матвієнко, Г. Організуємо управлінський облік на підприємстві [Текст] / Г. Матвієнко // Баланс. – 2010. – №63. – С. 29-32.

13.
Матвієнко, Г. Внутрішня управлінська звітність [Текст] / Г. Матвієнко // Баланс. – 2011. – №15. – С. 34-37.

14. 657
Н27 Нападовська, Л.В. Управлінський облік [Текст] : практикум; навч. посіб. / Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна за заг. ред. Л.В.Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2008. – 300с. –

15. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. – [

16.
Писаренко, Т.М. Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення [Текст] / Т. М. Писаренко, Н. А. Букало // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 136-140.

17.
Проданчук, М. Сутність управлінського обліку та його роль у системі управління підприємством [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2011. – №8. – С. 90-95.

18.
Радецька, Л.П. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 180-183. – [Висвітлені питання постановки управлінського обліку, з метою прийняття ефективних рішень щодо управління бізнесовою діяльністю. Запропоновані підходи щодо поліпшення інформаційної бази управлінського обліку.

19. 657
Р15 Радецька, Л.П. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

20.
Тлучкевич, Н. Формування системи внутрішньої управлінської звітності в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. Тлучкевич // Економіка АПК. – 2008. – №9. – С. 82-88.

21.
Тучак, О. Управлінський облік: звіт про рух фондів [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2009. – №98. – С. 36-39.

22.
Цвєткова, Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень [Текст] / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №3. – С. 14-27.

23.
Шара, Є.А. Організація та інформаційне забезпечення управлінського обліку інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Є. А. Шара // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 233-235.

24.
Шульга, В.М. Управлінський облік та його потенційний напрямок розвитку [Текст] / В. М. Шульга // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 76-79. – [Обґрунтовано основні поняття та визначення формування управлінського та бухгалтерського обліку. Викладено причини та розбіжності між ними. Виділені основні напрямки потенційного розвитку управлінського обліку в Україні.].Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету. Додатково радимо Вам звернутись до повнотекстової БД «Ліга : Закон» (6 поверх НБ ХНУ).