Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> літературу на реферат на тему : "місце маркетингової політики в інноваційному процесі підприємства"з предмету товарно-інноваційна політика

1.
Божкова, В.В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] / В. В. Божкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 48-53.

2.
Божкова, В.В. Теоретичні основи стратегічного планування маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств [Текст] / В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 154-156.

3.
Гродовський, О.В. Використання засобів маркетингу у формуванні інноваційної стратегії підприємства [Текст] / О. В. Гродовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.3. – С. 16-18.

4.
Дудяк, Р. Інформаційно-маркетингові та фінансові аспекти розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні [Текст] / Р. Дудяк, С. Бугіль, О. Дудяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 85-90.

5.
Зозульов, О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах [Текст] / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьов // Вища школа. – 2008. – №6. – С. 50-68.

6.
Зозульов, О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств [Текст] / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьова // Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С. 33-41. – [Промисловий маркетинг].

7. 339.138
І-44 Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2012. – 328с. –

8.
Ілляшенко, С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій [Текст] / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 111-119.

9.
Ілляшенко, С.М. Теоретико-методичні підходи до розроблення стратегій маркетингових комунікацій інновацій промислових підприємств [Текст] / С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 87-91. –

10.
Ільяшенко, А. Інтеграція концепцій маркетингу й логістики в інноваційній діяльності промислового підприємства [Текст] / А. Ільяшенко // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 41-44.

11. 339.138
К21 Кардаш, В.Я. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 1999. – 124с.

12.
Коваль, Л.М. Роль маркетолога в інноваційній діяльності малого підприємництва [Текст] / Л. М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 190-194.

13.
Ковальчук, С.В. Використання маркетингових підходів у формуванні інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / С. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 180-185. – [Обґрунтовано необхідність використання маркетингового інструментарію при формуванні інноваційного потенціалу промислового підприємства. Визначено ключові моменти інноваційного розвитку підприємств м. Хмельницького і Хмельницької області. Розглянуто основні напрями використання маркетингових підходів для посилення інноваційної діяльності промислових підприємств.].

14. 330.341.1
К56 Ковальчук, С.В. Інноваційний маркетинг. (Товарна інноваційна політика) [Текст] : курс лекцій / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 266с.

15.
Ковальчук, С.В. Маркетингові підходи до управління інноваційною активністю підприємств [Текст] / С. В. Ковальчук, О. А. Голубовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 105-108.

16.
Лещенко, В.П. Маркетингова складова інноваційної діяльності підприємства [Текст] / В. П. Лещенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.3. – С. 103-106. – [Сьогодні внаслідок швидкого розвитку нових технологій для врахування постійних змін у смаках споживачів, підприємствам не можна сподіватись лише на існуючі види діяльності та товари, що виробляються, якщо воно хоче утримувати свої ринкові позиції та рівень прибутковості.

17.
Маліч, Ю. Маркетингові альянси у стратегіях інноваційного розвитку підприємств [Текст] / Ю. Маліч // Маркетинг в Україні. – 2008. – №3. – С. 46-52.

18. 339.138
М26 Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 615с.

19.
Мельничук, О.П. Принципові засади побудови системи маркетингового управління інноваційною діяльністю підприємства [Текст] / О. П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 157-160.

20. 658
П37 Планування інноваційної маркетингової політики промислових підприємств : звіт про НДР / кер. теми С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 44с.

21. 658
Р64 Розробка та формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств : звіт про НДР / кер. НДР С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 46с.

22. 658
Ф79 Формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств : звіт про НДР / кер. НДР С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 50с.

23. 658.8
Х73 Холодний, Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272с. –

24. 339.138
Ч-96 Чухрай, Н.І. Маркетинг інновацій [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 256с. –


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету