Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Характеристика економіки Італії.


1. 911.3
Б40 Безуглий, В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий. – К. : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

2. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака. – К. : ЦУЛ, 2003. – 352с.

3. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид. переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2007. – 544с. – [Рекомендовано МОН України].

4. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 408с.

5.
Капкаев, А.А. Италия: стратегия развития обувной промышленности [Текст] / А. А. Капкаев // Кожевенно-обувная промышленность. – 2009. – №2. – С. 28.

6. 339.94
М58 Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, К. І. Ржепішевський, Н. С. Логвінова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 675с. –

7.
Органическое сельское хозяйство в Италии [Текст] // Ресурсосберегающие технологии. – 2008. – №19. – С. 3-26.

8. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с. –

9. 338(4/.9)
С77 Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Звукозапис] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання. –

10. 338(4/.9)
С77 Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – + компакт-диск [Існує електронна копія]. –

11. 338(4/.9)
Ф53 Філіпенко, А.С. Економіка зарубіжних країн [Електронний ресурс] : підручник / А. С. Філіпенко. – 260с.

12.
Цитович, И.Г. Механизмы реальной экономики в текстильной индустрии Италии [Текст] / И. Г. Цитович // Текстильная промышленность. – 2011. – №8. – С. 26-29.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економіка Італії”