Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день! Мені потрібна література на ідз з мікроекономіки на тему: " Суть економічної шкідливості картелю" . Дякую велике!


1. 330
Е45 Економічна енциклопедія. У 3-х т. [Текст]. Т. 1 : А (абандон )-К (концентрація виробництва) / за ред.: С.В. Мочерного, Л.М. Вороновича. – К. : Академія, 2000. – С. 739-741.

2. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / за ред. А.В. Шегеди. – К. : Знання, 2005. – 431с. –

3. 330.101.542
М59 Мікроекономіка [Текст] : практикум / за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 491с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

4. 330.101.542
Б17 Базілінська, О.Я. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2009. – 352с. –

5. 330.101.542
Б33 Башнянин, Г.І. Мікроекономічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, О. В. Щедра. – Львів : Новий світ, 2000, 2007. – 640с.

6. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с.

7. 658.5.012.32
В49 Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с.

8.
Захарова, О. Картель як форма прояву монопольної влади [Текст] / О. Захарова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С. 161-163.

9. 330.101.542
К17 Калініченко, О.В. Мікроекономіка [Текст] : практикум / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 330.101.542
К17 Калініченко, О.В. Мікроекономіка [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. –

11. 330.101.542
К71 Косік, А.Ф. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, 2008. – 438с. –

12.
Крапивенко, Д. Картельна гра [Текст] / Д. Крапивенко // Галицькі контракти. – 2005. – №23. – С. 56-57. – [Нафтовий картель -ОРЕС].

13.
Лапыгин, Ю. Трансформация организаций [Текст] / Ю. Лапыгин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №9-10. – С. 15-17. – [Способы объдинения организации: катель, альянс, концерн и др.].

14. 330.101.542
П32 Пилипенко, В.В. Мікроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 298с. –

15.
Харламов, К.И. Ценообразование в условиях олигополии [Текст] / К. И. Харламов, М. В. Фомина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 58-62.


На жаль, більш детально відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо.