Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день ! Мені потрібна література з мікроекономіки на тему: " Реакція конкурентної фірми на зміну ціни". Дуже дякую!!

1.


Ценовая политика: что говорят эксперты [Текст] // Маркетинг и реклама. – 2006. – №4. – С. 17-24.

2.


Бігус, M.M. Науковий дискурс дефініції конкурентоспроможності туристичного бізнесу в peгіоні [Текст] / M. M. Бігус // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 162-167.

3.


Борзенков, С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах [Текст] / С. В. Борзенков // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 35-38.

4.


Бутенко, Я. Оценка конкурентоспособности компании малого бизнеса [Текст] / Я. Бутенко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №4. – С. 126-133.

5.


Войчак, А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація [Текст] / А. В. Войчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – №2. – С. 50-53.

6.


Данилова, Л.Л. Маркетинговая ценовая политика [Текст] / Л. Л. Данилова // Маркетинг и реклама. – 2006. – №4. – С. 25-32.

7.


Дащенко, А. Методологія аналізу цінової політики конкурентів на товарному ринку [Текст] / А. Дащенко // Економіст. – 2009. – №12. – С. 48-51.

8.


Довгаль, А.П. Детермінантна модель конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі - суб`єкта відносин соціального партнерства [Текст] / А. П. Довгаль // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 69-71.

9.


Кий, М.Д. (Кий, Мирослав Дж.) Ценовая маскировка [Текст] / М. Д. Кий // Компаньон.Стратегии. – 2004. – №1. – С. 14-18. – [Ценовая политика компаний].

10.


Козак, К. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентоздатності на ринках Європейського Союзу [Текст] / К. Козак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №66,Ч.2. – С. 17-20.

11.


Косянчук, Т.Ф. Особливості стратегічного управління конкурентоспроможністю фірми [Текст] / Т. Ф. Косянчук, В. В. Гаврилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 40-44. – [Стаття присвячена проблемі формування стратегії розвитку системи управління конкурентоспроможністю підприємства як одній з функціональних стратегій. Зроблено аналіз вищезгаданої проблеми, запропонований інтегральний підхід до системи стратегічного управління, дані рекомендації для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.].

12.


Кравченко, О. Диверсифікація бізнесу в глобальному середовищі [Текст] / О. Кравченко // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №9-10. – С. 17-23.

13.


Ксенченко, О.В. Особливості управління конкурентоспроможністю на різних стадіях життєвого циклу організації [Текст] / О. В. Ксенченко, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 146-150.

14.


Лукина, А.В. Создание конкурентного преимущества на основе дифференциации [Текст] / А. В. Лукина, А. А. Лукин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №3. – С. 88-95. – [Конкурентоспособность].15.


Миколайчук, Ю.В. Оцінка конкурентоспроможності торговельних мереж побутової техніки [Текст] / Ю. В. Миколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 45-47.

16.
338.242
М50
Параценко, Л. Диспут [Електронний ресурс] / Л. Параценко, Ю. Теппер // Менеджмент: ситуаційни вправи [Електронний ресурс]. – 2004. – [ринок освітніх послуг].

17.
334.75
П19
Пасічник, В.Г. Конкурентоспроможність фірми [Текст] / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К. : ЦНЛ, 2005. – 112с.

18.


Романенко, В. Конкуренція і конкурентоспроможність [Текст] / В. Романенко // Вісник НАН України. – 2007. – №8. – С. 14-17.

19.


Романова, В. Взаємозв`язок конкурентоспроможності і конкурентоспроможного потенціалу [Текст] / В. Романова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 283-285.

20.


Рубин, Ю. Конкуренция: 10 правил успешного дебюта [Текст] / Ю. Рубин // Управление компанией ( рос.)Управление компанией (рос.изд.). – 2004. – №5. – С. 23-26. – [Как успешно дебютировать в бизнесе, чтобы в дальнейшем компания могла оставаться на плаву].

21.


Салимова, Т. Самооценка как инструмент менеджмента [Текст] / Т. Салимова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №4. – С. 94-101.

22.


Сорокин, А.Н. Влияние эластичности спроса по цене на ценовую политику компании [Текст] / А. Н. Сорокин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №5. – С. 18-24.

23.


Урал, Т. Здатність фірми створювати та захищати інновації при виході на міжнародні ринки (за даними турецьких фірм) [Текст] / Т. Урал, С. К. Ачаравчі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 439-449.

24.


Черленяк, I.I. Розвиток смислових рівнів концепції стратегічного управління в теорії фірми [Текст] / I. I. Черленяк, П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 23-28.

25.26.


Шилець, О.С. Підвищення міжнародної конкурентоздатності українських компаній на основі інтегрованого управління людськими ресурсами [Текст] / О. С. Шилець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 165-169. 

27.


Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингово аналізу конкурентів [Текст] / Д. Штефанич, Р. Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №1. – С. 103-110.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Цінова політика фірми,” “Конкурентоспроможність фірми”.