Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора, підскажіть література з основ підприємництва на тему:"Комерційно-торгове підприємництво та перспективи його розвитку в Україні". Дуже дякую!

1.
339.3
К63
Комерційна діяльність посередницьких підприємств [Текст] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. спец. "Маркетинг" /  уклад. Л.А. Бичікова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 27с.

2.


Бичікова, Л.А. Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств [Текст] / Л. А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 70-72.

3.


Блакита, Г. Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств [Текст] / Г. Блакита // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №6. – С. 67-77.

4.


Богородченко, Г.С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств [Текст] / Г. С. Богородченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 73-78.

5.
339.3
В49
Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : ЦНЛ, 2006. – 780с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Ганущак-Єфіменко, Л.М. Стратегії управління торговельними марками підприємств [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 104-111.

7.


Гладун, П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства [Текст] / П. П. Гладун // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 82-88.

8.


Грищенко, І.М. Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 4-8.

9.


Грищенко, І.М. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку [Текст] / І. М. Грищенко, Ю. В. Білан // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 95-98.


10.
336.7
З-78
Зозуля, П.В. Економічне управління кредитною діяльністю торговельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. / П. В. Зозуля. – Донецьк : ДДУЕТ, 2006. – 18с.

11.


Казмерчук-Палащина, Н. Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України [Текст] / Н. Казмерчук-Палащина // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 45-47.

12.


Корольчук, О. Оптимізація комерційних зв`язків торговельного підприємства [Текст] / О. Корольчук, В. Черепов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №2. – С. 15-26.

13.


Краснокутська, Н.С. Стратегічні завдання розвитку потенціалу торговельних підприємств України в умовах глобалізації [Текст] / Н. С. Краснокутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 13-18.

14.


Кужільна, Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості [Текст] / Л. К. Кужільна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 103-107.

15.


Куцик, П. Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств [Текст] / П. Куцик, М. Вірт // Економіст. – 2011. – №2. – С. 43-45.

16.


Лисиця, Т. Комерційна політика підприємства [Текст] / Т. Лисиця // Баланс. – 2009. – №30. – С. 18-20.

17.


Мельничук, Д.П. Комерційні засади реорганізації освіти кадрової політики промислового підприємства [Текст] / Д. П. Мельничук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 113-115. 

18.


Мілаш, В. Принцип свободи підприємницького комерційного договору [Текст] / В. Мілаш // Право України. – 2005. – №2. – С. 36-40.


19.


Мошек, Г. Структуризація комерційної діяльності торговельного підприємства [Текст] / Г. Мошек, В. Ціпуринда // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №5. – С. 5-13.

20.


Окунєва, О.В. Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств [Текст] / О. В. Окунєва // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 59-63.

21.


Панчук, А. Моніторинг організації стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств [Текст] / А. Панчук // Університетські наукові записки. – 2009. – №1. – С . 421-427.

22.


Панчук, А.С. Визначення пріоритетів удосконалення стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств [Текст] / А. С. Панчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.1. – С. 243-246.

23.
339.3
П77
Притиченко, Т.І. Комерційна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 320с. 

24.


Рогоза, М. Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торговельними підприємствами системи споживчої кооперації [Текст] / М. Рогоза, О. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 142-145.

25.


Сімонова, В. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону [Текст] / В. Сімонова // Економіка та держава. – 2012. – №6. – С. 54-56.

26.


Степанюк, Н.С. Фактори, що впливають на процес управління асортиментом торговельного підприємства [Текст] / Н. С. Степанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 121-123.

27.


Харук, К.Б. Інноваційні стратегії розвитку торговельних підприємств [Текст] / К. Б. Харук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 421-425.

28.


Хачатрян, В.В. Удосконалення розподілу прибутку торговельних підприємств [Текст] / В. В. Хачатрян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 63-64.

29.


Ягунов, Ю. Комерційне найменування, або Як підприємству стати впізнаваним? [Текст] / Ю. Ягунов, О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №86. – С. 9-14.

http://pidruchniki.ws/1296012542379/politekonomiya/rozvitok_pidpriyemnitstva_spetsi Розвиток підприємництва та специфікація прав

http://pidruchniki.ws/1209081038058/politekonomiya/pidpriyemnitska_diyalnist Підприємницька діяльність

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/32/53/Комерпційне і фінансове підприємництво

http://ebooktime.net/book_306_glava_4_1.1Поняття і суть комерціцйної діяльності