Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання НДРС на тему "Шляхи підвищення прибутковості". Спеціальність: Економіка підприємства

1.


Гуцаленко, Л. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства [Текст] / Л. Гуцаленко // Економіка АПК. – 2010. – №7. – С. 67-71.

2.


Корінєв, В.Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства [Текст] / В. Л. Корінєв // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №2. – С.

3.


Костенко, О. Внутрішньогосподарський контроль у системі управління прибутковістю підприємств [Текст] / О. Костенко // Економіка АПК. – 2008. – №12. – С. 117-120.

4.


Костирко, Р.О. Оцінка потенціалу прибутковості підприємства для прийняття управлінських рішень [Текст] / Р. О. Костирко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 85-89. 

5.


Мельник, Л. Фактори впливу на прибутковість аграрних підприємств [Текст] / Л. Мельник, П. Макаренко, Л. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – №5. – С. 79-86.

6.


Падерін, І. Концепція підвищення прибутковості малого підприємництва регіону в умовах сучасної ринкової економіки [Текст] / І. Падерін, А. Корнецький // Економіка та держава. – 2012. – №8. – С. 24-26.

7.


Славкова, А. Нейтральні доходи в особистому прибутковому оподаткуванні: практичні аспекти методології [Текст] / А. Славкова // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №3-4. – С. 45-51.

8.


Степанюк, Н.С. Деякі аспекти побудови економічного механізму прибуткової діяльності підприємства [Текст] / Н. С. Степанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 171-173.

9.


Тарасюк, А.В. Механізм розробки плану підвищення рівня прибутковості підприємств виноградарсько-виноробного комплексу [Текст] / А. В. Тарасюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. 


10.
338(477)
П78
Уряди, Т. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ "Полімермаш " [Текст] / Т. Уряди, Н. Скриннік // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 124-128.

11.
658.14/.17
Х65
Хмелевський, О.В. Оцінка прибутковості промислових підприємств [Текст] : монографія / О. В. Хмелевський. – Хмельницький : Поліграфіст, 2011. – 202с. 

12.


Хмелевський, О.В. Використання матриці прибутковості в управлінні прибутковістю промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 139-145. 

13.


Хмелевський, О.В. Оцінка впливу економічного середовища на формування прибутковості промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 110-115. 

14.


Хмелевський, О.В. Формування системи відносних показників оцінки прибутковості промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 108-111. 

15.


Цеслів, А.С. Дослідження проблеми підвищення прибутковості підприємства при заміні обладанння [Текст] / А. С. Цеслів, К. А. Ракусевич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №1. – С. 143-147.

16.


Яворська, Ж.Б. Шляхи покращення управління фінансовими ресурсами та підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств [Текст] / Ж. Б. Яворська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 202-204.

17.
658
Я47
Яковишина, Н.А. Механізми управління реалізацією продукції у забезпеченні прибутковості підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість) / Н. А. Яковишина. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 20с. – [Існує електронна копія].

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Прибуток підприємства.”

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,120/i Напрями підвищення прибутковості виробництва

http://intkonf.org/gumenyuk-iv-formuvannya-ta-shlyahi-pidvischennya-pributku-pidpriemstva/Гуменюк І.В. ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА