Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня,допоможіть будь ласка з пошуком літератури за темою:Проблеми іпотечного кредитування
1.


Аманжаєв, Д.Г. Проблеми залучення довгострокових фінансових ресурсів та сек`юритизації при іпотечному кредитуванні [Текст] / Д. Г. Аманжаєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №9. – С. 50-53.

2.


Берегула, О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Берегула // Вісник Національного банку України. – 2011. – №11. – С. 40-43.

3.


Бублик, Є. Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку [Текст] / Є. Бублик, В. Корнєєв // Економіка і прогнозування. – 2011. – №4. – С. 76-85.

4.


Бурмака, М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи [Текст] / М. О. Бурмака, К. М. Борисюк // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 17-26.

5.


Волосович, С. Сучасні проблеми іпотечного страхування в Україні [Текст] / С. Волосович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №4. – С. 32-41.

6.


Гриньков, Д. Дома фон. Ипотечное кредитование [Текст] / Д. Гриньков // Бизнес. – 2010. – №24. – С. 16-19.

7.


Драбовский, А.Г. Формування ефективного механізму житлового іпотечного кредитування [Текст] / А. Г. Драбовский // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 121-126.

8.


Завидівська, О.І. Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в забезпеченні розвитку національної економіки [Текст] / О. І. Завидівська // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 114-121.

9.


Іванов, С. Розвиток іпотечного кредитування в Україні [Текст] / С. Іванов // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 78-83.

10.


Ковалишин, І. Стан і тенденції розвитку національного ринку іпотечного кредитування [Текст] / І. Ковалишин // Вісник Національного банку України. – 2009. – №4. – С. 62-66.

11.


Костюкевич, О.І. Механізм та методи іпотечного рефінансування [Текст] / О. І. Костюкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №3. – С. 45-49.

12.


Кручок, Н. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування [Текст] / Н. Кручок // Банківська справа. – 2011. – №1. – С. 50-60.

13.


Лацик, Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України [Текст] / Г. Лацик // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 156-164.

14.


Лимаренко, В.А. Іпотечне кредитування - шлях до поліпшення соціально-економічних умов? [Текст] / В. А. Лимаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 224-228. 

15.


Литвинова, С. Государственная поддержка ипотечного кредитования в период кризиса [Текст] / С. Литвинова // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №3. – С. 50-55. – [Россия].

16.
336.77
Л96
Лютий, І.О. Іпотека ( Сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку ) [Текст] : монографія / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 548с.

17.


Малолєпши, П. Засади функціонування іпотечного кредиту [Текст] / П. Малолєпши // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 323-331.

18.


Малолєпши, П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії [Текст] / П. Малолєпши // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №9(669). – С. 93-98.

19.


Мироненко, В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду [Текст] / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5. – С. 38-41.

20.


Омельчук, В. Дисфункції іпотечних інститутів та їх прояви в Україні [Текст] / В. Омельчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 116-120.

21.


Осипов, А. Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / А. Осипов // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 77-80.

22.


Савич, В.І. Програми пільгового іпотечного кредитування в Україні [Текст] / В. І. Савич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 4-7.

23.


Харіна, Н.В. Особливості розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні на сучасному етапі [Текст] / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 245-255.

24.


Харіна, Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 257-264.

25.


Яременко, Н. Страхування іпотечних зобов`язань: іноземний досвід [Текст] / Н. Яременко // Страхова справа. – 2011. – №2. – С. 52-53.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Іпотечний кредит.”

http://udau.edu.ua/library.php?pid=730 Проблеми іпотечного кредитування в Україні

http://intkonf.org/astahova-a-m-problemi-rozvitku-ipotechnogo-kredituvannya-v-ukrayini/Астахова А. М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/801/32/Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні