Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Підберіть мені будь-ласка літературу для курсової роботи за темою "Комп`ютерні технології аналізу матеріаломісткості продукції та шляхи її зниження на підприємстві". Заздалегідь дякую за допомогу.
> Дана тема вичається в курсі дисципліни "Комп`ютерні технології економічного аналізу"
1. 65.012
П82 Проскурович, О.В. Комп`ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 310с. – (Вища освіта в Україні).

2.
Рудь, Ю. Аналіз інформаційних технологій та інструментальних засобів, які використовуються для управління матеріальними ресурсами [Текст] / Ю. Рудь // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 200-204.

3.
Семенов, Г.А. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства [Текст] / Г. А. Семенов, М. Г. Гиря // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 237-245.

4. 65.012
Ч-49 Черниш, С.С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с.
http://ebooktime.net/book_29.html

5. О.В.Олійник, В.В. Євдокимов,
Технологія комп’ютеризації економічного аналізу як окремого виду економічної діяльності
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_28/10_28_36.pdf

6. Аналіз матеріальних ресурсів
http://studentbooks.com.ua/content/view/175/39/1/1/#1045

7. 65.012
Г75 Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с.

8. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. М. Сєрікова, П. М. Куліков. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 344с. – [Навчальний посібник містить теоретичні засади

9. 65.012
К41 Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с.

10. 65.012
М73 Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Затверджено МОН України].

11. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

12. 65.012
П31 Петряєва, З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 308с.

13. 65.012
П31 Петряєва, З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 308с.

14. 65.012
П58 Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

15. 65.012
С43 Склабінська, А.І. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : конспект лекцій з курсу / А. І. Склабінська, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 123с. –

16. 65.012
Ч-46 Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160с. –Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економічний аналіз.”
На жаль, більш детально відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо