Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день. Допоможіть буль-ласка з літературою на курсову роботу.
> Тема:технологія франчайзингу.

1.
Американская икона [Текст] // Карьера. – 2005. – №3. – С. 100-103. – [Франчайзинг - одно из олицетворений Америки].

2.
Белозор, Е. Рецепт эффективного франчайзинга [Текст] / Е. Белозор // Компаньон. – 2007. – №16. – С. 24-26. – [Правовое регулирование франчайзинга в Украине].

3. 339.3
В49 Виноградська, А.М. Технологія комерційного підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – К. : ЦНЛ, 2006. – 780с.

4.
Власенко, І.В. Нові форми та види підприємницької діяльності в сучасній світовій економіці [Текст] / І. В. Власенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 95-97.

5.
Вознюк, Е. Пять стратегических этапов франчайзинга [Текст] / Е. Вознюк // Бизнес. – 2006. – №15. – С. 68-70.

6.
Войнаренко, М.П. Ризики у франчайзинговій діяльності підприємства [Текст] / М. П. Войнаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 218-222.

7.
Данніков, О. Проблеми побудови та функціонування франчайзингових систем в Україні [Текст] / О. Данніков // Маркетинг в Україні. – 2008. – №5. – С. 62-69.

8. 339.9
Д44 Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 462с.

9. 330.341.1
З-38 Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с.

10. 334
З-38 Захарчин, Г.М. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин. – К. : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта ХХI століття).

11.
Корольчук, О. Правовий механізм державного розвитку франчайзингу [Текст] / О. Корольчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №2. – С. 36-43.

12.
Кузьмін, О.Є. Методика оцінювання економічної ефективності створення і діяльності франчайзингових підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №11. – С. 56-65.

13.
Лацюк, О.Д. Розвиток підприємницьких структур в Україні на засадах франчайзингу [Текст] / О. Д. Лацюк // Проблеми науки. – 2007. – №4. – С. 7-13.

14.
Ляшенко, В. Развитие франчайзингового режима в Украине [Текст] / В. Ляшенко, Е. Кошелева // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 79-85.

15.
Маслов, Д. К вопросу о проектировании франчайзинговых сетей [Текст] / Д. Маслов, П. Ватсон, Н. Чилишин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №3. – С. 10-32.

16.
Мирончук, Т. Стан та перспективи розвитку франчайзингу в Україні [Текст] / Т. Мирончук, Н. Калиновська, О. Дорош // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №15 (599). – С. 136-141.

17.
Ногачевський, О. Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / О. Ногачевський // Економіст. – 2010. – №3. – С. 22-25.

18.
Петришин, Н. Стратегічне планування діяльності франчайзингових систем [Текст] / Н. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №15 (599). – С. 49-56.

19.
Пивовапров, М. Франчайзинг та перспектива його розвитку в Україні [Текст] / М. Пивовапров, О. Саблін // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 192-195.

20.
Рыкова, И.В. Тенденции развития франчайзинга в США [Текст] / И. В. Рыкова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – №5. – С. 85-91.

21.
Салата, І. Економічне обгрунтування рішення щодо формування франчайзингової системи [Текст] / І. Салата // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №15 (599). – С. 262-268.

22.
Салата, І. Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи [Текст] / І. Салата // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 97-102.

23.
Салата, І.З. Оцінювання франчайзингових систем машинобудівних підприємств потенційними франчайзі [Текст] / І. З. Салата // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №6. Т.2. – С. 184-188.

24.
Суковатий, О.В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні [Текст] / О. В. Суковатий // Проблеми науки. – 2007. – №2. – С. 14-19.

25.
Суковатий, О.В. Франчайзинг як інноваційна модель розвитку бізнесу [Текст] / О. В. Суковатий // Проблеми науки. – 2007. – №3. – С. 18-23.

26.
Суковатий, О.В. Франчайзинг як система інноваційного розвитку економіки [Текст] / О. В. Суковатий // Проблеми науки. – 2007. – №1. – С. 23-27.

27.
Терехов, В.І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологий [Текст] / В. І. Терехов, Л. В. Максимчук, О. О. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 90-97.

28. 339.9
Т60 Торгова, Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : практикум / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 220с.

29. 334
Ф84 Франчайзинг [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук за ред. О.Є.Кузьміна. – К. : Знання, 2011. – 267с.

30. 338.46
Ф84 Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. Кошиль за ред.: Л.С. Трофименко, О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. – 370с. – [Затверджено МОН України].

31.
Школа, І. Оптимізаційна модель життєвого циклу франчайзингу [Текст] / І. Школа, О. Корольчук, В. Дронь // Економіка України. – 2005. – №6. – С. 50-58.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ франчайзинг” містить 150 джерел.