Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка з темою "Основні етапи проведення ділової зустрічі". Велике ДЯКУЮ!!!


1.
Алборова, А. Деловой прием. Полезное с приятным [Текст] / А. Алборова // БОСС. – 2004. – №3. – С. 92-94. –

2. 159.9
В12 Вагин, И. Переговоры: выиграй каждый раунд! [Текст] / И. Вагин, Н. Киршева. – СПб. : Питер, 2002. – 256с. – (Бизнес-психология).

3. 930.22
Г16 Галушко, В.П. Діловий протокол та ведення переговорів [Текст] : навч. посіб. / В. П. Галушко. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 226с. – [ Навчальний посібник об`єднує суму знань, яка представлена в існуючих вітчизняних та зарубіжних виданнях з дипломатичного та ділового протоколу, сучасних методів і правил ведення бізнесу. Висвітлені правила, що регламентують порядок зустрічей, ведення бесід і переговорів, організацію прийомів, оформлення ділового листування. Інформація посібника допоможе найбільш ефективно спілкуватися з людьми та вести ділові переговори. Посібник розрахований на майбутніх керівників та менаджерів які вивчають "Діловий протокол та ведення переговорів".
].

4. 17
Г75 Грабінський, П.М. Етика ділового спілкування [Текст] : конспект лекцій / П. М. Грабінський, В. Д. Павлюк, І. М. Кравець. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 207с.

5. 395
Д29 Деловое общение. Деловой этикет [Текст] : учеб. пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 431с. –

6. 17
Д69 Доронина, М.С. Культура делового отношения и партнерства [Текст] : навч. посіб. / М. С. Доронина, А. В. Доронин, Д. А. Костин. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 224с. –

7. 17
Е88 Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Т.Б.Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. – К. : ЦНЛ, 2007. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 17
К88 Кубрак, О.В. Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кубрак. – Суми : Університетська книга, 2002. – 208с : іл. – [ Існує електронна копія ].

9. 395
Н40 Невелєв, О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Невелєв, В. В. Іваненко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 168с. –

10. 316
О-75 Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті [Текст] : курс лекцій / Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2010. – 218с. – [В курсі лекцій розглядаються питання організації усного спілкування, писемної комунікації, теорії та практики комунікації, її види та структура. Представлені вимоги протоколу та етикету при організації ділових переговорів (підготовка, необхідна атрибутика, завершення); розкриті особливості техніки проведення спілкування на переговорах з вітчизняними та зарубіжними партнерами. `
Книга допоможе бажаючим добитися успіху у взаємовідносинах між людьми, поставити їх на службу своєму успіху.
Навчальиий посібник розрахований на студентів економічних вузів, аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.

Рекомендовано МОН України].

11. 17
П14 Палеха, Ю.І. Етика ділових відносин [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. – 356с. – [Рекомендовано МОН України].

12. 930.22
С30 Семенов, В.Л. Практика дипломатического протокола и этикета [Текст] / В. Л. Семенов. – М. : Междунар. агенство, 2002. – 208с.

13. 395
С53 Снітинський, В.В. Діловий етикет у міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 300с. – (Вища освіта в Україні). – [Систематизовано знання і практичний досвід функціонування дипломатичного протоколу та ділового етикету, які висвітлені в сучасних вітшзняних і зарубіжних виданнях з міжнародного бізнесу. Розглянуто стандарти, норми, принципи та вимоги до організації та ведення ділової кореспонденції, зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, протоколу дарування, формування іміджу ділової людини, які допоможуть взаєморозумінню та розвитку партнерських стосунків між представниками різних країн. Акцентовано увагу на моральних цінностях ділової людини, психологічних та емоційних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, невербальних засобах комунікації. Окремий розділ описує особливості ділового протоколу та етикету у різних країнах світу.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, майбутніх керівників і менеджерів, науковців, дипломатів, широкого загалу. Має практичну цінність для тих, хто займається або планує займатися бізнесом у міжнародному середовищі.

Рекомендовано МОН України].

14. 395
С78 Стахів, М.О. Український комунікативний етикет [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. О. Стахів. – К. : Знання, 2008. – 245с.

15. 159.9
С81 Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления [Текст] : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 512с. – (Учебники ХХІ века).

16. 395
Т41 Тимошенко, Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 391с. – ("Вища освіта ХХI століття").


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ ділове спілкування”, «діловий етикет», «ділова культура»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету