Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Характеристика економіки Іспанії.

1. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид. переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2007. – 544с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Региональное развитие Испании [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2009. – №6. – С. 24-36.

3.
Бандурко, А.О. Іспанія: основні напрями економічної політики [Текст] / А. О. Бандурко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 327-331.

4. 911.3
Б40 Безуглий, В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий. – К. : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

5. 911.3
Б40 Безуглий, В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Академія, 2007. – 688с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

6. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 408с.

7. 911.3
У45 Україна і світ (країни/територі ї світу, показники соціально-економічного розвитку, зв`язки з Україною, офіційні контакти [Текст] : навч. посіб. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров, О. А. Кириченко за ред. В.Є.Сахарова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 416с.

8. 911.3
Г35 Географія світового господарства (з основами економіки) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева, Б. П. Яценко за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К. : Знання, 2011. – 640с.

9.
Понеделко, Г. Испания: слабые перспективы роста [Текст] / Г. Понеделко // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – №4. – С. 60-69.

10. 338(4/.9)
С77 Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – + компакт-диск [Існує електронна копія].

11. Загальна характеристика господарства Іспанії. Промисловість. Сільське, лісове і рибне господарство. Сфера послуг. Транспорт тощо.
http://www.geograf.com.ua/spain/525-spain-economy-general