Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Транснаціональні банки та їх функції.
1.
Батрименко, В.В. Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку [Текст] / В. В. Батрименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 52-55.

2.
Батрименко, В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової ситеми України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації [Текст] / В. В. Батрименко, В. І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.2. – С. 24-28.

3. 339.7
Б93 Бутук, О.І. Валютно-фінансові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Бутук. – К. : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта ХХІ століття

].

4.
Кириченко, М.М. Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи іхнього розвитку в Україні [Текст] / М. М. Кириченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 132-139. – [світові процеси транснаціоналізації банківської діяльності, а також їхній розвиток в країнах Центрально-Східної Європи та України].

5.
Клюско, Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем [Текст] / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №8. – С. 257-264.

6.
Маковей, М.О. Процеси злиття і поглинання банків ЄС в контексті підвищення їх конкурентоспроможності [Текст] / М. О. Маковей // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 128-132. – [У статті проаналізовано тенденції розвитку банківського сектору ЄС в минулому та на сучасному етапі, висвітлено особливості конкурентної стратегії провідних європейських транснаціональних банків, а також розглянуто досвід експансії
іноземного транснаціонального капіталу на країни Центральної та Східної Європи.


].

7.
Панченко, Є. Моделі глобалізації банківської діяльності [Текст] / Є. Панченко, В. Коваль // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №5-6. – С. 53-64.

8.
Панченко, Є. Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків [Текст] / Є. Панченко, В. Коваль // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №1-2. – С. 3-13.

9. 339.92
Р59 Рогач, О. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій [Текст] : підручник / О. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720с. – [ У підручнику розглядаються сутність та форми ТНК, їх роль у світовому господарстві. Розкривається механізм впливу ТНК на капіталоутворення, розвиток людських ресурсів, експортний потенціал країн, що приймають. Значну увагу приділено організаційній структурі та фінансовій системі ТНК, проблемам регулювання транснаціонального бізнесу.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
].

10.
Руденко-Сударєва, Л. Процеси глобалізації та транснаціоналізації : теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки [Текст] / Л. Руденко-Сударєва, О. Мозговий, Д. Гуртов // Журнал Європейської економіки. – 2010. – №3,Т.9. – С. 279-306.

11.
Руденко, Л. Прогнозування ймовірності банкрутства потенційних реципієнтів капіталів транснаціональних корпоративних структур [Текст] / Л. Руденко // Банківська справа. – 2005. – №5. – С. 16-32.

12. 336.7
Р83 Руденко, Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Руденко. – К. : Академія, 2002. – 376с. – (Альма Матер).

13.
Фрасинюк, А.М. Інноваційний розвиток інвестиційного бізнесу ТНБ [Текст] / А. М. Фрасинюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 8-12.

14.
Хитра, О.В. Синергізм транснаціональної діяльності [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.3. – С. 303-307. – [На основі узагальнення основних положень відомих теорій транснаціональних корпорацій (ТНК) з’ясовано природу ТНК як синергетичних систем, здатних до самоорганізації. Визначено дисипативний характер та когерентність
транснаціональної діяльності. Встановлено роль процесу транснаціоналізації у динамічних трансформаціях глобального економічного простору та структурування нової якості глобальної економіки.
].

15. 336.7
Ш59 Шило, В.П. Організація міжнародних банківських операцій [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, В. Н. Васькова. – К. : Професіонал, 2008. – 224с. – [Інтернаціоналізація економіки України, в тому числі і в банківській сфері, її інтеграція, розвиток інформаційних технологій з обміну фінансової інформації потребує поглибленого вивчення сутності банківських операцій, а також формування високопрофесійних спеціалістів в банківській сфері.
].

16.
Яковлева, А. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и стратегии развития [Текст] / А. Яковлева // Вопросы экономики. – 2006. – №10. – С. 114-123.

17. http://pulib.if.ua/part/4263Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи

18. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,101/id,1616Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи
19. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Транснаціоналізація банківських операцій....”