Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу на тему: "Європейська інтеграція України на сучасному етапі"
> ДЯКУЮ!!!!

1. 327
А43 Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : науково-інформ. зб. Вип.15 / за ред. В.П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2005. – 248с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

2.
Перспективи інтеграції України у світовий фінансовий простір [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2011. – №8. – С. 29-30. – [22-24 червня 2011 року у Львівському інституті Університету банківської справи НБУ відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір"].

3. 327
Ф56 Філософія інтеграції [Текст] : монографія. Вип.18 / за заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 544с. – ("Євроінтеграція: український вимір").


4.
Весела, Н. 2010: євроінтеграційний поступ України [Текст] / Н. Весела // Зовнішні справи. – 2010. – №11-12. – С. 12-14.

5.
Веселовський, А. Європейська інтеграція починається в Україні [Текст] / А. Веселовський // Зовнішні справи. – 2012. – №1. – С. 5-7.

6.
Галена, О. Інтеграція та модернізація- шлях до процвітання України [Текст] / О. Галена // Зовнішні справи. – 2012. – №8. – С. 38-40.

7.
Глущевська, А. Зона вільної торгівлі як фактор розвитку інтеграційних процесів України та ЄС [Текст] / А. Глущевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №98,Ч.2. – С. 11-14.

8.
Головаха, Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства [Текст] / Є. Головаха // Вісник НАН України. – 2008. – №10. – С. 33-46.

9.
Горбач, Д. Не без грека. Еврозона на грани развала. Украина твердо намерена вступить в ЕС [Текст] / Д. Горбач // Бизнес. – 2011. – №46. – С. 20.

10.
Грищенко, А. Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України [Текст] / А. Грищенко // Економіка України. – 2012. – №7. – С. 80-88.

11.
Запатріна, І. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір [Текст] / І. Запатріна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №2. – С. 59-73.

12.
Іляш, О. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції [Текст] / О. Іляш, Т. Васильців // Журнал Європейської економіки. – 2010. – №2,Т.9. – С. 169-179.

13.
Калина, М. Стан і перспективи наукових досліджень щодо розвитку системи державного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації [Текст] / М. Калина // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 131-133.

14.
Ковтун, О. Зовнішня політика України у контексті Європейської Інтеграції на сучасному етапі [Текст] / О. Ковтун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №97,Ч.2. – С. 120-125.

15.
Козицька, Г. Проблеми та перспективи інтеграції економіки України у європейський економічний простір [Текст] / Г. Козицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 369-377.

16.
Костюченко, Я. Етапи європейської економічної інтеграції [Текст] / Я. Костюченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №99,Ч.2. – С. 135-141.

17.
Лазебник, Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України [Текст] / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 390-402.

18.
Меленчук, А. Угода про асаціацію: чого чекати українцям? [Текст] / А. Меленчук // Віче. – 2012. – №8. – С. 13-15.

19.
Мруз, М. Европейский выбор Украины в исторической перспективе. От Мазепы до Ющенко [Текст] / М. Мруз // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №97,Ч.2. – С. 40-52.

20.
Оніщенко, Г. Євроінтеграційний поступ України під час головування Польщі в ЄС: очікування та перспективи на майбутнє [Текст] / Г. Оніщенко // Зовнішні справи. – 2011. – №11-12. – С. 6-7.

21.
Перепелиця, Г. Східне партнерство і асоціація: можливості та обмеження євроінтеграційної політики України [Текст] / Г. Перепелиця // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №97,Ч.2. – С. 7-11.

22.
Піріашвілі, О. Розвиток єврорегіонів на території України [Текст] / О. Піріашвілі, О. Амбросенко, Н. Федяй // Економіка і прогнозування. – 2011. – №3. – С. 61-79.

23.
Рижков, М. Стратегія європейської інтеграції України в контексті реалізації спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС [Текст] / М. Рижков, О. Пєтухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №78, ч.2. – С. 39-46.

24.
Смирнова, К. Європейська економічна інтеграція України та нові перспективи східного партнерства [Текст] / К. Смирнова // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 60-63.

25.
Совівський, О.М. Особливості формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України [Текст] / О. М. Совівський // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 133-135.

26.
Соколов, В. Євроінтеграційні прагнення України: досягнення та перспективи [Текст] / В. Соколов // Віче. – 2010. – №22. – С. 25-28.

27.
Ткаченко, І. Європейська перспектива: тернистий шлях України до Європи [Текст] / І. Ткаченко // Віче. – 2011. – №2. – С. 7-8.

28.
Толстов, С. Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування [Текст] / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2012. – №1. – С. 20-24.

29.
Усков, И. Развитие системы местных финансов в условиях евроинтеграции Украины [Текст] / И. Усков // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №4. – С. 14-18.

30.
Філоненко, Р. Демократизація українського суспільства - засаднича складова входження України до простору Європи [Текст] / Р. Філоненко // Віче. – 2011. – №2. – С. 9-12.

31.
Цифра, Ю. Угоду про асоціацію парафуватимуть [Текст] / Ю. Цифра // Віче. – 2011. – №23. – С. 4.

32.
Чернецька, О.В. Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу [Текст] / О. В. Чернецька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95,Ч.2. – С. 19-21.

33.
Чечель, О.М. Особливості інтеграції України до європейського співтовариства [Текст] / О. М. Чечель // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 90-93.

34.
Шинкаренко, Т. Чинники формування нової моделі євроінтегрпаційної стратегії України [Текст] / Т. Шинкаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №97,Ч.2. – С. 25-32.

35.
Шпакович, О. Особливості концепцій європейської інтеграції [Текст] / О. Шпакович // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 58-60.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Євроінтеграція, ” “Україна та Європейський Союз”

http://www.kr-rada.gov.ua/files/content/files/inge_evro2011.pdf Європейська інтеграція України на сучасному етапі

http://lebedinrda.info/yevropejska-integraciya-ukra%D1%97ni-na-suchasnomu-etapi/Європейська інтеграція України

http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article;jsessionid=21526906B4EDDAF45A6B4700C6F891C7?art_id=47138&cat_id=47123
Відносини між Україною та Європейським Союзом на сучасному етапі: загальний огляд
http://points.net.ua/article.php/20091202111601248 Європейська інтеграція на сучасному етапі та переваги України при співпраці з ЄС